Tři otázky pro Louise Evans - People Management Forum

Na Světové laboratoři lídrů vystoupí známá britská koučka Louise Evans. Představí zde svou originální metodu Pěti židlí. Zájemci si budou moci koupit i její knihu.

V čem spočívá vaše metoda pěti židlí?

Pět židlí znázorňuje pět možností. Pět možností, jak reagovat na komunikační situace. Co tvoří firmu? V podstatě konverzace lidí ve firmě a mimo ni. Ukazuji, co se stává, když lidé volí určitý typ odpovědí, což ej metaforicky znázorněno různými židlemi. Některé reakce vedou ke kooperaci a růstu jiné k opaku.

Jak reagují lidé na to, když se seznámí s vaší metodou či projdou vaším tréninkem?

Díky metodě pěti židlí si uvědomí, že v každé situaci mají možnost volby. Často si myslíme, že jednáme nějak, protože musíme. Nebo se cítíme do nějaké situace dotlačeni. Metoda pěti židlí funguje nejlépe, když je doplněna koučinkem nebo, když se aplikujeme celofiremně. Právě na takové jedné zakázce pracuji s jednou belgickou korporací. Jedná se pak o změnu firemní kultury. Výborně se hodí pro řešení multikulturálních transformací.

Co si odnesou účastníci Světové laboratoře lídrů z vaší přednášky?

Jednak pochopí přesně, co která židle v metodě znamená, a mohou si uvědomit, na které obrazně sedí nejčastěji. V druhé části přednášky ukážu praktické příklady, jak metodu aplikovat ve svém životě a ve firmě. Všichni účastníci obdrží malý dárek, který jim pak bude připomínat, aby si uvědomovali své židle