Setkání personalistů a manažerů 2019 - People Management Forum

SEZNAMTE SE S PROGRAMEM SETKÁNÍ PERSONALISTŮ A MANAŽERŮ

Setkání personalistů a manažerů 2019

 

Termín: 17. ledna 2019, 18:00 – 22:00

Místo: Anežský klášter, U Milosrdných 17, Praha 1 – Staré Město

 

 

Setkání je bonusovou akcí věnovanou významným reprezentantům členských a partnerských organizací jako poděkování za přízeň a spolupráci. Netradiční prostředí i program, na kterém se podílejí zajímaví hosté, umožňují setkání vždy velkého počtu členů a dávají příležitost k networkingu i vzájemnému poznávání klíčových aktivit členských organizací.

V pořadí již třinácté netradiční setkání manažerů, personalistů a všech příznivců práce s lidmi, zprostředkuje nevšední zážitek a možnost navázání nových kontaktů.

 

69

Klášter sv. Anežky České založila ve 30. letech 13. století přemyslovská princezna Sv. Anežka Česká a dnes patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám Prahy. Přístupné jsou všechny význačné prostory, včetně oratoře sv. Anežky, Svatyně Salvátora a kostela sv. Františka s místem uložení ostatků krále Václava I. V klášterním komplexu prezentuje Národní galerie expozici středověkého umění Čech a střední Evropy.

klášter Sv. Anežky

Program:

 

18.00 – 18.10 Úvod, přivítání účastníků a zahájení setkání, Eva Hejlová, prezidentka PMF
18.10 – 18.20 Spohr Violin Duo
Na housle zahrají Jana a Ondřej Lébrovi
18.20 – 19.10 Moderovaný rozhovor s Jiřím Fajtem, ředitelem Národní galerie

Fajt Jiří


Jiří Fajt je český historik umění žijící v Berlíně a v Praze, od července 2014 generální ředitel Národní galerie. Věnuje se především středověkému a raně novověkému umění střední a středovýchodní Evropy, je autorem řady publikací a úspěšných mezinárodních výstav. 

19.10 – 19.20 Vystoupení partnera Setkání, společnost Edenred
19.20 – 19.30 Spohr Violin Duo
Na housle zahrají Jana a Ondřej Lébrovi
19.30 – 22.00 Raut, volná zábava
22.00 Závěr Setkání 

 

 

Partneři setkání:

LOGO EDENRED Národní galerie logo-768x401

 

Vstupní poplatek

 

Zlaté členství, Zlatý Cametin 3 bezplatné vstupy, další vstup 2 490,- Kč + DPH
Stříbrné členství, Stříbrný Cametin 2 bezplatné vstup, další vstup 2 490,- Kč + DPH
Ostatní členství, mimo členství

STUDENT a HR INDIVIDUÁL:

1 bezplatný vstup, další vstup 2 490,- Kč + DPH
Poplatek pro ostatní zájemce: 3 490,- Kč / osoba + DPH

 

 

 

 

Dovolte mi poděkovat za velmi příjemné a inspirativní setkání, které proběhlo v krásných prostorách Obecního domu. Uvolněnost a přátelská atmosféra byla po celou dobu akce, hosté a partneři skvělí a pan fotograf Jindřich Štreit velkým povzbuzením pro nás všechny. Jsem ráda, že PMF pořádá tyto akce, vždy vyberete krásné prostředí, kam se člověk nedostane jen tak. Do další práce přeji hodně zdaru a ať je rok 2017 úspěšný pro nás všechny.

Irena Krejzová, tajemnice, Asociace poskytovatelů personálních služeb

Jako velmi zajímavou, a pro mne jako „předčasný“ vrchol večera, hodnotím přednášku pana Cílka v Žižkovské věži. Výběr místa vnímám jako excelentní.

Ivo Žižka, člen představenstva a ředitel pro personalistiku a administrativu, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Setkání personalistů a manažerů v Žižkovské věži jsem se účastnila poprvé a odcházela jsem z něj nadšená. Přátelská uvolněná atmosféra, nápadité bingo podněcující seznamování účastníků akce a exotické prostředí Žižkovské věže vytvořilo úžasnou kombinaci. Tuto a podobné obchodně – společenské akce PMF vřele doporučuji.

Ivana Thomson, Key Account Manager, Benefit Management s.r.o.

helena-tesarova

Kontaktní osoba

Helena Tesařová

775 730 033

helena.tesarova@pmf-hr.com