Šest kompetencí pro přežití v byznysu - People Management Forum

Podle údajů Světového ekonomického fóra se právě zásadně mění dovednosti, které jsou pro současnou pracovní sílu považovány za důležité. Velice úzce to souvisí s tzv. čtvrtou průmyslovou revolucí, která ovlivňuje pracovní trh přímo před našima očima.

 I když to vypadá jako fikce nebo daleká budoucnost, tuzemské podniky si musejí přiznat, že nový věk už nastal. Když mluvíme o robotizaci, nástupu umělé inteligence nebo strojovém učení, mluvíme o věcech, které již existují. Mění se všechno. Způsob, jakým žijeme, cestujeme, pracujeme. A mění se i kompetence, které jsou potřeba k tomu, aby firma obstála v konkurenci ostatních. Různé pracovní pozice zanikají, jiné ale vznikají.

 České školství není v této oblasti právě progresivní, ostatně společnost jej k tomu

ani nijak zásadně nenutí. Spíš než nedostatek programátorů tak u nás rezonuje nedostatek řemeslníků, spíše než nad hodinami kódování se zcela vážně uvažuje nad opětovným zavedením tzv. dílen. Pokud tedy chtějí tuzemské společnosti na trhu v příštích letech obstát, musejí se spolehnout samy na sebe a rozvoj klíčových dovedností a kompetencí posilovat vlastními zdroji. Na jaké kompetence se při hledání nových kolegů a kolegyň zaměřit a jaké posilovat?

 

Odpovědi najdete v únorovém vydání časopisu HR forum

The post Šest kompetencí pro přežití v byznysu appeared first on PMF Studovna.