Pohyb jako součást motivace zaměstnanců i celé firemní kultury - People Management Forum

Firemní kultura je čím dál častěji diskutované téma HR manažerů napříč snad všemi odvětvími.  Mylně je ale často vnímána jako velké množství nesourodých zaměstnaneckých výhod. Takové vnímání je značně zavádějící. Je to styl, kterým firma žije, je to způsob, jakým se zaměstnanci vyjadřují či oblékají, jak spolu komunikují a jaké vztahy mezi nimi panují, s jakým nasazením se věnují své práci a jak se přirozeně zapojují do chodu společnosti. Rozhodně to neznamená, že byste měli zaměstnanecké výhody přehlížet. Nestavte však na nich vaši firemní kulturu ani nábor. Správný postup je opačný – nejprve si určete hodnoty, na nichž postavíte firemní kulturu, a podle ní pak vybírejte vhodné benefity.

 Zdravý životní styl jako jeden z pilířů firemní kultury? Proč ne!

„Tento trend v České republice pozorujeme čím dál tím více a jsme rádi, že většina zaměstnavatelů si důležitost péče o zdraví svých zaměstnanců velmi dobře uvědomuje. Postupně začínají chápat, že se jim investice do dobré kondice pracovníků vyplatí. Problematika špatného stravování, nedostatku pohybu a obezity je totiž tématem číslo jedna nejen v odvětví zdraví, ale zároveň se na něj začíná pohlížet i z pohledu efektivity práce. Nemálo vědeckých studií prokázalo závislost mezi nedostatkem fyzické aktivity a počtem čerpaných dní nemocenské.  Lidé s absencí pravidelné pohybové aktivity mají větší sklony mít zdravotní problémy. Zároveň bývají často nespokojeni se svým vzhledem a kondicí, což se odráží na jejich sebevědomí, psychické pohodě i na tom, jak jsou schopni vyrovnat se se stresem. Ve výsledku to vše reálně ovlivňuje jak jejich pracovní výkon, tak atmosféru, jakou kolem sebe na pracovišti šíří,“ říká Ing. Marian Škripecký, Managing Partner společnosti MultiSport Benefit s. r. o.

Poskytnout jen prostředky nestačí

„Pokud se rozhodnete jít touto cestou, je nutné si uvědomit, co to vlastně znamená vést vaše zaměstnance ke zdravému životnímu stylu. Samozřejmě je prvním krokem poskytnout jim základní prostředky – nabídnout jim rozmanité aktivity na podporu duševního a tělesného zdraví a v jídelnách zavést zdravou stravu. Co je ale mnohem důležitější, je zaměstnance dlouhodobě podporovat a hledat způsoby, jak jim pomoci se na cestě ke zdravému životnímu stylu udržet,“ pokračuje Škripecký.

Doktorka S. K. Whitbourne v roce 2012 uveřejnila studii 19 Reasons to Exercise, kde tvrdí, že jeden z deseti zaměstnanců se sedavým typem zaměstnání se průměrně jednou do roka rozhodne, že se začne věnovat nějaké pohybové aktivitě, primárně proto, aby zapracoval na své tělesné kondici. Ovlivňuje tím ale pozitivně i své myšlení a tvůrčí schopnosti, pozornost, emoce a pocit vlastní hodnoty, a zvyšuje tím také svou odolnost vůči stresu. Studie uveřejněná společností BMC Public Health začátkem roku 2017 ale poukazuje i na fakt, že pokud jsou lidé začátečníci a nemají s pohybem ani zdravými stravovacími návyky žádné zkušenosti, ztrácí motivaci vytrvat.

A jak můžete zaměstnance podpořit vy?

„Pokud zaměstnanci vnímají, že má jejich zaměstnavatel skutečný zájem na tom, aby byli zdravější a více psychicky „v pohodě“, může to významně ovlivnit jejich rozhodnutí začít žít zdravě. Navíc se díky tomu zvyšuje šance, že u nového, zdravějšího životního stylu vydrží a nevrátí se do zajetých kolejí. Jak toho docílit? Ideální je podpořit vzdělávání zaměstnanců v oblasti zdravého životního stylu, a také jejich vlastní, aktivní zapojení. Budujte firemní kulturu, kde své pevné místo bude mít pohyb, relaxace a zdravé stravování. Vaši zaměstnanci se díky tomu budou cítit lépe a spokojeněji,“ dodává Škripecký.

Program MultiSport vám pomůže v cestě za zdravějšími a spokojenějšími zaměstnanci. Karta MultiSport umožňuje každodenní využívání více než tisíce sportovních a relaxačních zařízení v Čechách a na Slovensku, a tím motivuje k pravidelnému pohybu a relaxaci. Nabídka aktivit je opravdu široká – bazény, raketové sporty, aerobní cvičení, fitness či wellness. Program MultiSport dále nabízí Dny zdraví, jejichž cílem je seznámit zaměstance s oblastí zdravého stravování, vhodného pohybu a aktivní relaxace. Součástí těchto eventů může být např. měření tělesné skladby spojené s výživovým poradenstvím, workshopy kompenzačního cvičení či společné pohybové aktivity. Nově organizuje i sportovní teambuildingy, při kterých se zaměstnanci firem navzájem se motivují a navazují neformální přátelské vztahy.

Více o programu MultiSport se dozvíte na www.multisport.cz,  na tel.: +420 227 027 400, nebo nás můžete kontaktovat na e-mailu: info@multisport.cz.