PMF Institut - HR Profesionál: prosinec 2018 - únor 2019 - People Management Forum

HR PROFESIONÁL
Cílem vzdělávacího programu je 
připravit všestranné odborníky ke zvládnutí všech oblastí HR práce – jednotlivých HR procesů, metodik a nástrojů.

 

Program je určen HR generalistům, kteří chtějí získat hlubší vzhled do jednotlivých oblastí a HR specialistům se zájmem rozšířit si pohled na celou HR oblast.

 

Absolvent získá:

  • znalosti základních HR procesů, nástrojů a metodik
  • osvojení klíčových soft skill pro práci v HR
  • doporučení, jak uplatnit osvědčené postupy v praxi
  • refernece a kontakty

 

obrázek profesionál jak probíhá modul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul: 13. a 14. prosince

Kariérní rozvoj zaměstnanců . Pracovně právní legislativa. 13.12.
Time management a sebemotivace. Základy projektového řízení. 14.12.

 

Modul: 17. a 18. ledna 2019

Odměňování. Motivace. 17.1.
Řízení výkonu 18.1.

Modul: 13. a 14. února 2019

Personální administrativa. BOZP 13.2
Tvorba strategie, role HR v organizaci, strategické plánování LZ. 14.2
Prezentační dovednosti, HR informační systémy. 15.2
Při registraci je nutné do poznámky u přihlášky uvést, na který modul se účastník hlásí a na které místo – Praha nebo Brno.