NCAP - Aktuální ročník
Vyberte stránku

AKTUÁLNÍ ROČNÍK

Odborná komise ohodnotila nominované práce

 

V průběhu měsíce února odborní porotci četli nominované práce a porovnávali jejich kvalitu. Na přelomu března a dubna odborná komise zhlédne prezentace letošních nejlepších prací. V letošním roce bylo nominováno celkem 22 prací, 11 bakalářských a 11 diplomových celkem z devíti vysokých škol. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 26. dubna na akci Talent Forum s podtitulem Udržte si talenty ve své firmě!

 

 

Složení odborné hodnotící komise

 

Při sestavování odborné hodnotící komise dbáme na to, aby porota byla složena ze zkušených HR praktiků, kteří mají zkušenosti s vedením HR oddělení významných firem a z vysokoškolských pedagogů, kteří andragogiku a personálního řízení vyučují na předních českých vysokých školách.

 

Mgr. Erika Konupčíková Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Výkonná ředitelka
Ing. Yvona Charouzdová Talent Management  Center International Managing Director
Mgr. Marie Váňová Lektorka a HR poradce
ing. Vladimíra Michnová LINET spol. s r.o Personální ředitelka
Ing. Eva Vacíková FEI Czech republic, s.r.o. HR Director
Mgr. Šárka Češková Snížková, MBA EUC a.s. HR ředitelka
Mgr. Jana Gutierrez Chvalkovská VÍTKOVICE, a.s. Personální ředitelka
Mgr. Tomáš Langer Edumenu.cz Ředitel
Gabriela Vaňková MTG Broadcasting CZ, s.r.o. HR Director CEE Region
Mgr. et Mgr. Barbara Hansen Čechová People Management Forum Key account support & Marketing (PMF)Sociolog a andragog – profilace personální management
Ing. Marek Stříteský, PhD. Vysoká škola ekonomická Tajemník katedry, katedra personalistiky
Ing. Jana Matošková, Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Odborný asistentFakulta managementu a ekonomiky
Mgr. Vít Dočekal, Ph.D. Univerzita Palackého v olomouci, Filosofická fakulta Odborný asistent
Doc. RNDr. Ladislav Halberštát, CSc. Vysokoškolský pedagog Předseda odborné hodnotící komise
Ing. Lucja Matusiková, Ph.D. Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava Katedra managementu
Odborný asistent
Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše Prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost