O soutěži - People Management Forum
Vyberte stránku

O soutěži

Národní Cena Absolventských Prací se zaměřuje na nejlepší bakalářské a diplomové práce z oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů. Vytváří prostor pro úzkou spolupráci zaměstnavatelů, studentů a vysokých škol. Jejím cílem je podpořit zájem mladých lidí o studium oborů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů a možnost propojení teorie s praxí.

 

Hlavním posláním projektu je dát studentům možnost řešit prostřednictvím bakalářských a diplomových prací konkrétní situace a potřeby organizací, které se do projektu zapojují. Témata, jež budou studenti zpracovávat, vyplývají z požadavků organizací, které se do projektu zapojí a jsou ochotny podpořit studenty svými praktickými zkušenostmi a radami.

 

Principem projektu je spolupráce všestranně prospěšná pro všechny zúčastněné strany – firmy, školy a studenty, podpora talentů a v neposlední řadě i posílení image oborů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů.

 

Odborná porota soutěže složená ze zástupců zaměstnavatelů, pedagogů vysokých škol a odborných garantů projektu vyhodnocuje každý rok nejlepší práce v obou kategoriích, tj. bakalářské a diplomové práce. K účasti v projektu jsou vítány firmy, vysoké školy a studenti.

 

Organizátory projektu jsou:

 

People Management Forum (PMF)

People Management Forum (PMF) je nezisková organizace působící v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů, jejímž cílem je vytvoření platformy pro vzájemné sdílení zkušeností mezi zástupci pole HR i managementu

 

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR (AIVD ČR)

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR je profesním sdružením, jehož cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých a koncentrovat profesionální kapacity pro řešení koncepce a rozvoje v této oblasti.

 

Edumenu.cz

Edumenu.cz je předním portálem kurzů, školení, studií, konferencí a kongresů či konferenčních a seminárních prostor.

WORKSHOPY, LEKCE A SEMINÁŘE TOKHI

advertisement