Speciální nabídky - People Management Forum
Vyberte stránku

Speciální nabídky

Vyberte z následujících variant prezentace:

 

Strategický partner časopisu HR forum

Strategický partner časopisu podporuje cíle a obsah časopisu v daném roce. Zároveň autorsky přispívá odbornými články, průzkumy a citacemi k hlavním i dílčím tématům každého čísla, a to v rozsahu max. 2 tiskových stran v každém čísle (v tištěné a online části). Partner časopisu je zároveň prezentován na titulní stránce časopisu, jeho zástupci/-kyně jsou zváni k účasti na odborných akcích PMF, medializováni prostřednictvím mediálních a odborných výstupů apod.

Časopis HR forum má jednoho strategického partnera na kalendářní rok s tím, že hodnota a struktura partnerství je sjednána individuálně dle vzájemných očekávání vydavatele a strategického partnera.

 

Partner Ceny o nejlepší personální projekt HREA – Excellence Award®

PMF již 16 let pravidelně oceňuje nejlepší projekty v oblasti práce s lidmi. Cena HREA je v oblasti HR známá a uznávaná, a dostává se jí odpovídající pozornosti mezi odbornou veřejností i ze strany médií. Finalisté ocenění jsou vyhlášeni na výroční konferenci PMF, jejíž účastníci volí z finalistů vítěze.

 

Partner ceny HREA se podílí na hodnocení projektů a předává ocenění formou šeků na služby finalistům soutěže. V souvislosti s cenou je také medializován a propagován. Očekávaná hodnota šeku na služby je 50 000 – 100 000 Kč.

Partner Národní ceny absolventských prací v oblasti ŘLZ

Již osmým rokem hodnotíme a oceňujeme nejlepší bakalářské a diplomové práce v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů. V rámci hodnocení a nominací spolupracujeme, jak s akademickými pracovníky, tak i se zástupci z řad zaměstnavatelů. Slavnostní vyhlášení probíhá každoročně na podzim na akci, kterou nazýváme Talent Forem. Jméno partnera je uvedeno během předávání cen, na webových stránkách a v tiskové zprávě. Partner hlavní ceny předává výhercům ceny osobně.

 

 

Partnerství Karty komunity HR

piktogram-carta

 

Jediná karta, která sdružuje profesionály a odborníky v HR. Karta členů PMF, se kterou čerpají výhody od našich partnerů na 1000 uživatelů karty z řad HR ředitelů a HR profesionálů

 

Partner získá na 1 rok:

  • Prezentaci své služby se slevenkou v tištěné brožuře, která půjde všem členům a bude distribuována na akcích PMF.
  • Prezentaci své služby se slevenkou na webu PMF spolu s proklikem na svou společnost.
  • Prezentaci své služby se slevenkou v hromadném inzerátu karty v časopise HR forum.
  • Prezentaci své služby se slevenkou v mailingu PMF hromadně informujícím o kartě – 6000 adres

 

Generální partner získá na 1 rok:

  • Logo na kartě
  • Prezentaci své služby se slevenkou v tištěné brožuře, která půjde všem členům a bude distribuována na akcích PMF.
  • Prezentaci své služby se slevenkou na webu PMF spolu s proklikem na svou společnost.
  • Prezentaci své služby se slevenkou v hromadném inzerátu karty v časopise HR forum.
  • Prezentaci své služby se slevenkou v mailingu PMF hromadně informujícím o kartě – 6000 adres
KONTAKTNÍ OSOBA

 

Radka Voříšková Radka Voříšková

Manažerka pro obchod a marketing

774 712 795

radka.voriskova@pmf-hr.com

Aktuální číslo časopisu

advertisement

PC HELP

advertisement

Naše stravenka

advertisement

Nově zařazeno

Reklama

Reklama