Speciální nabídky - People Management Forum

Speciální nabídky

Vyberte z následujících variant prezentace:

 

Strategický partner časopisu HR forum

Strategický partner časopisu podporuje cíle a obsah časopisu v daném roce. Zároveň autorsky přispívá odbornými články, průzkumy a citacemi k hlavním i dílčím tématům každého čísla, a to v rozsahu max. 2 tiskových stran v každém čísle (v tištěné a online části). Partner časopisu je zároveň prezentován na titulní stránce časopisu, jeho zástupci/-kyně jsou zváni k účasti na odborných akcích PMF, medializováni prostřednictvím mediálních a odborných výstupů apod.

Časopis HR forum má jednoho strategického partnera na kalendářní rok s tím, že hodnota a struktura partnerství je sjednána individuálně dle vzájemných očekávání vydavatele a strategického partnera.

 

Partner Ceny o nejlepší personální projekt HREA – Excellence Award®

PMF již 16 let pravidelně oceňuje nejlepší projekty v oblasti práce s lidmi. Cena HREA je v oblasti HR známá a uznávaná, a dostává se jí odpovídající pozornosti mezi odbornou veřejností i ze strany médií. Finalisté ocenění jsou vyhlášeni na výroční konferenci PMF, jejíž účastníci volí z finalistů vítěze.

 

Partner ceny HREA se podílí na hodnocení projektů a předává ocenění formou šeků na služby finalistům soutěže. V souvislosti s cenou je také medializován a propagován. Očekávaná hodnota šeku na služby je 50 000 – 100 000 Kč.

Partner Národní ceny absolventských prací v oblasti ŘLZ

Již osmým rokem hodnotíme a oceňujeme nejlepší bakalářské a diplomové práce v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů. V rámci hodnocení a nominací spolupracujeme, jak s akademickými pracovníky, tak i se zástupci z řad zaměstnavatelů. Slavnostní vyhlášení probíhá každoročně na podzim na akci, kterou nazýváme Talent Forem. Jméno partnera je uvedeno během předávání cen, na webových stránkách a v tiskové zprávě. Partner hlavní ceny předává výhercům ceny osobně.

 

 

Partnerství Karty komunity HR

piktogram-carta

 

Jediná karta, která sdružuje profesionály a odborníky v HR. Karta členů PMF, se kterou čerpají výhody od našich partnerů na 1000 uživatelů karty z řad HR ředitelů a HR profesionálů

 

Partner získá na 1 rok:

 • Prezentaci své služby se slevenkou v tištěné brožuře, která půjde všem členům a bude distribuována na akcích PMF.
 • Prezentaci své služby se slevenkou na webu PMF spolu s proklikem na svou společnost.
 • Prezentaci své služby se slevenkou v hromadném inzerátu karty v časopise HR forum.
 • Prezentaci své služby se slevenkou v mailingu PMF hromadně informujícím o kartě – 6000 adres

 

Generální partner získá na 1 rok:

 • Logo na kartě
 • Prezentaci své služby se slevenkou v tištěné brožuře, která půjde všem členům a bude distribuována na akcích PMF.
 • Prezentaci své služby se slevenkou na webu PMF spolu s proklikem na svou společnost.
 • Prezentaci své služby se slevenkou v hromadném inzerátu karty v časopise HR forum.
 • Prezentaci své služby se slevenkou v mailingu PMF hromadně informujícím o kartě – 6000 adres

Kontaktní osoba

Sandra Huri

774 712 795

sandra.huri@hrforum.cz

Aktuální číslo časopisu

advertisement

RON PORTÁL: Efektivní práce s HR systémy

advertisement

Věnujte se tomu, co přináší zisk, zpracování mezd svěřte nám!

advertisement

HR profesionál v řízení lidských zdrojů!

advertisement

PMF Institut pro Váš profesní růst!

advertisement

SAP SuccessFactors

advertisement

Business Institut zve na STUDIUM MBA

advertisement

ONLINE WEBINÁŘE PRO VÁS

advertisement

Nově zařazeno

 • PMF v iDnes.cz

  Trend se otáčí. Firmy snižují pohyblivou část mzdy ve prospěch fixní Variabilní složka mzdy, tedy peníze udělované zaměstnavatelem za výkon nebo splnění určitého úkolu, nejsou tak motivační, jak se dřív myslelo, a můžou svádět k...

Navštivte naši online studovnu

advertisement