Každý třetí cizinec, zaměstnaný v ČR, dělá nekvalifikované a pomocné práce - People Management Forum

Podle údajů statistiků bylo vloni v ČR na 323 tisíc zahraničních zaměstnanců, tři čtvrtiny z nich pocházeli z EU. Největší díl cizinců našel uplatnění ve zpracovatelském průmyslu. Migrace do Česka je hlavně ekonomická, cizinci do země přijíždějí za prací. Kolik jich podniky zaměstnávají, ale úřad práce od roku 2012 nezveřejňuje. K dispozici jsou jen kvalifikované odhady.

Mezi lety 2004 až 2008 zahraničních sil v Česku přibývalo. Jen v roce 2008 počet zaměstnanců ze zemí mimo EU přesáhl o pár tisíc počet pracovníků z EU, kteří vždy převažovali. Po nástupu krize cizinců na českém trhu práce výrazně ubylo, a to hlavně těch ze třetích zemí. Úřady jim přestaly vydávat povolení. V posledních letech zahraniční zaměstnanost roste. V roce 2015 počet překročil 323 200, z toho 245 000 lidí dorazilo z EU. Největší skupinu zahraničních zaměstnanců tvořili Slováci. V Česku jich v roce 2015 pracovalo přes 150 300. Následují Ukrajinci, těch v zemi mělo zaměstnání zhruba 41 850. V roce 2008 jich v ČR pracovalo na 81 tisíc. Slováci však nyní do ČR odcházejí trochu méně než dříve.

Téměř třetina sil z EU a více než pětina ze třetích zemí se uplatnila ve zpracovatelském průmyslu a v sektoru administrativních a podpůrných činností. Ve stavebnictví našlo uplatnění 33 tisíc pracovníků z EU a kolem 10 tisíc ze států mimo unii. Ve vědě a v odborných profesích působilo na 18 tisíc euroobčanů a kolem čtyř tisíc cizinců mimo unii. Na 25 tisíc lidí z unie a asi 10 tisíc odjinud mělo práci v obchodu či při údržbě a opravách vozidel. Nekvalifikované práce v roce 2008 dělalo 71 tisíc lidí ze třetích států a 9000 z EU, v roce 2015 už bylo v Česku na nekvalifikovaných místech 66 tisíc euroobčanů a 26 tisíc lidí ze zemí mimo unii.