Inzerce pro vyšší pozice míří především na mužské kandidáty - People Management Forum

Diverzifikované týmy jsou výkonnější, inovativnější a ve výsledku přináší firmám vyšší ekonomický profit. To jsou dnes již známá fakta. Jenže jak kýžené diverzity dosáhnout? Prvním krokem je změna přístupu k recruitmentu, která začíná u obsahu náborových inzerátů.

 business-man-2452808_1920

ilustrační foto: Pixabay

Proč ve vrcholových pozicích není dostatek žen? Mimo jiné proto, že vyznění inzerátů na nejlépe placené pozice lákají spíše muže, jak uvádí aktuální studie společnosti Textio. Tento úspěšný start-up se zaměřuje na analýzu textu strojovým učením. Studuje miliony reálných výpisů pracovních pozic a souvisejících informací, aby našel vzorce a trendy, které pomáhají podnikům efektivněji pronikat, a bez předsudků.

Textio bylo založeno na konci roku 2014 a získává data od firem, po dobu dvou a půlroční uvedení do provozu také získává informace od klientů nejenom co se textů inzerátů týká, ale především o tom, kdo na inzerci reagoval, jak dlouho trvá obsazení pozice a kdo byl nakonec na místo přijat, tedy věk, pohlaví nebo etnický původ kandidátů. Jde přitom o big data, nikoli osobní údaje. Při analýze srovnávala společnost data za střední úrovně pozic a za výkonné funkce, včetně nejvyšších.

Výsledky studie ukázaly, že čím vyšší pozice je poptávaná, tím více je text orientovaný na muže. Týká se to všech anglicky mluvících zemí po celém světě, s výjimkou dvou: Austrálie a Irsko. V těch jsou výpisy pozic pro výkonné zaměstnance orientovány obecně více ženskou optikou.

Oslovujte toho, koho chcete přijmout

Závěry dodávají další díl skládačky k vysvětlení nedostatku žen v horní části podnikatelského světa. Jak se obecně předpokládá, některé pozice nebo obory v podstatě přirozeně přitahují více muže než ženy, ale podle výsledků studie ale jazyk v nabídce pracovní pozice hraje významnou roli. U vysokých pozic je pak vyznění textu extrémně důležité.

„Není překvapující, že texty sklouzávají k oslovování mužů, když se podíváte na složení výkonných týmů,“ řekl Kieran Snyder, generální ředitel společnosti Textio a zároveň spoluzakladatel vlivného zpravodajského webu The Huffington Post. Většina (současných) mužských vedoucích pracovníků pravděpodobně řídí požadavky na kompetence uchazečů a používá charakteristický jazyk. Stejně to platí i naopak, pokud firma usiluje o nábor mužů, kterých se jí na dané pozici nedostává, její inzerce zasahuje podvědomě opět spíše ženy.

Tuto teorii společnost ověřovala experimentem u několika velkých společností. Například firma Expedia, která podniká v oblasti online turismu, změnila podle doporučení analytiků inzerci pro pozice inženýrů. Více „ženské“ vyznění inzerce skutečně způsobilo, že se ženy na pozice hlásily v daleko vyšší míře a společnost jich přijala více než obvykle.

V celkovém výsledku vyvážený text inzerce ovlivní jak počet uchazečů, kteří se na danou pozici hlásí, a to až do 25 % kvalifikovaných a na pohovor na danou pozici vhodných lidí, tak se i zvýší rychlost náboru, a to až o 17 % rychlejší. Průměrně se na pozici hlásí zároveň o 23 % více žen než u běžné inzerce.

To, že pouhá úprava textů může o čtvrtinu rozšířit portfolio uchazečů, je natolik pozitivní zprávou pro trh práce, že Textio plánuje v analýzách pokračovat. Již dnes start-up dokázal z jazyka vyselektovat slovník, který nemá v současné kultuře genderový podklad a naopak ukázat, jaká slova jsou vnímána jako „vhodná pro muže“ nebo „vhodná pro ženy“.

Firmy se použitím takových slov v náborové inzerci ochuzují o kvalifikovanou pracovní sílu, protože ženy tvoří polovinu trhu práce a například v České republice počet absolventek vysokých škol již převyšuje počet absolventů. Přesto mají ženy celosvětově podíl na seniorních pozicích je 24 %.

 Studie společnosti Textio vychází z anglicky psané inzerce, její obecné závěry jsou ale platné i v tuzemském prostředí. Pokud společnosti dokáží svými texty přesvědčit ženy, aby o pozici usilovali, mohou na tom profitovat. Spoléhat se jen na znění antidiskriminačních zákonů přitom nemohou, protože podle průzkumu personálně-poradenské společnosti Hays mezi více než 11 500 zaměstnanci ve 25 zemích světa jsou české ženy těmi nejméně ambiciózními. Pouze tři procenta z nich odpověděla, že k tomu, aby považovaly svou kariéru za úspěšnou, musejí dosáhnout top manažerské pozice, jako je ředitelka či jednatelka společnosti.

 

Mužské versus ženské inzeráty

Analýza obratů užívaných v inzerátech a reakce na ně ukázaly, že muže a ženy oslovují různé fráze

Muži spíše reagují na například obraty exhaustive, enforcement, fearless, driven nebo Get your hands dirty

Ženy osloví nabídky obsahující termíny transparent, catalyst nebo In touch