Stanovy - People Management Forum
Letní HR škola

STANOVY SOUTĚŽE „HREA – EXCELLENCE AWARD®“

Poslání

Posláním „HREA –  Excellence Award®“ je ocenit nejlepší projekty a profesionály v oblasti rozvoje lidských zdrojů, kteří nejvíce přispěli k rozvoji svého podniku, profese a společnosti. Měřítkem pro jejich přínos je především:

 • Přidaná hodnota pro jejich podnik
 • Vliv na podnikatelské výsledky
 • Osobní přínos pro podnik a jeho image
 • Dlouhodobý přínos pro profesi rozvoje lidských zdrojů
 • Přínos pro společnost

Cíl

Cílem „HREA – Excellence Award®“ je:

 • Zvýšit povědomí o významu oblasti rozvoje lidských zdrojů a ukázat praktické příklady jeho vlivu na podnikání.
 • Podpořit zájem o problematiku rozvoje lidských zdrojů u zástupců managementu českých i mezinárodních společností.
 • Umožnit profesionálům z oblasti řízení lidských zdrojů výměnu tzv. „Best Practices“.
 • Prezentovat poslání a náplň profese rozvoje lidských zdrojů širší veřejnosti.
 • Zvýšit povědomí o aktivitách PMF.

Kategorie

Projekt lze zařadit do jedné z následujících kategorií:

 1. kategorie: Inovativní HR projekty
  Projekty, které přinášejí do oblasti práce s lidmi inovativní řešení. Může se jednat o komplexní změnu HR procesu nebo nástroje. Může se také jednat o drobnou změnu, která přináší zajímavé, inovativní řešení.
 2. kategorie: Projekty velkých změn
  Projekty, které jsou zajímavé tím, že mění věci, které se dlouho měnit nedařilo. Nepřinášejí mnoho nového, s čím bychom se jinde nesetkali, ale jsou zajímavé procesem zrodu a prosazením myšlenky.

 

Nominační kritéria, podmínky účasti a hodnotící kritéria
 • Projekt z oblasti lidských zdrojů bude nominován buď ředitelem/kou společnosti, příslušným členem vrcholového vedení podniku, nebo příslušným vedoucím projektu.
 • Projekt bude nominován na základě svých výsledků, zavedeného systému nebo celkového přístupu, který přinesl přidanou hodnotu podniku.
 • Společnost nominuje osobnost (vedoucí projektového týmu, člen/ka týmu, ředitel/ka společnosti, personální ředitel/ka atd.), která poskytne detailní informace o projektu, jeho vlivu na podnik a představí projekt v případě postoupení do závěrečného kola na veřejnosti v rámci výroční konference.

 

1.1 Podmínky účasti

Soutěže se může zúčastnit jakýkoliv právní subjekt na území České republiky, který splňuje následující kritéria:

 • Společnost nemá rozvoj lidských zdrojů a poradenství v této oblasti jako předmět svého podnikání.
 • Společnost realizovala v oblasti rozvoje lidských zdrojů projekt, jehož výstupy nejsou starší déle než 12 měsíců. Nominovaný projekt nemusí být kompletně dokončený, ale musí být ve formě „work-in-progress“.
 • Společnost je ochotna poskytnout podrobné informace o projektu a zveřejnit jeho výsledky prostřednictvím mediálních kanálů PMF.

 

1.2. Informace k podání přihlášky
Přihláška do soutěže a popis projektu v maximálním rozsahu 3 strany A4 by měly obsahovat:

 

I  Základní informace o projektu a jeho podavateli

 • Název projektu, firmy / úřadu/ organizace, logo (vložené ve wordu nebo zaslané přílohou ve standardních formátech), adresa, webové stránky.
 • Kategorie, do které projekt zasíláte.
 • Jméno autora projektu, pracovní pozice, organizační útvar, celý kontakt (email i telefon).

 

II  Popis projektu

 • Výchozí situace a řešení projektu.
 • Situace, ve které se nyní projekt nachází.

 

III Hodnocení projektu

 • Přidaná hodnota pro organizaci/úřad, zaměstnance apod.
 • Inovativní projekty: Co na projektu okolí ocenilo, obtíže při realizaci, kritická místa
 • Změnové projekty: Proč právě nyní firma ke změně dospěla, jaké okolnosti změnu podpořily. Jakým způsobem se podařilo HR přesvědčit management, že změna je nutná. Jak jste změnu „prodali“ ve firmě?

 

Další informace:

 • Grafický formát standardního textu zkráceného popisu projektu: písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5, mezery mezi znaky rozšířené o 1 bod.
 • Všechny informace o soutěži i jednotlivé projekty budou prezentovány v českém jazyce.
 • Popis projektů postupujících do finále bude ve zkrácené formě zveřejněn v manuálu pro účastníky konference a musí obsahovat výše uvedené body ve zkrácené formě.
 • Soutěžní projekty je nutné zaslat v elektronické podobě do 26. března 2017 na e-mailovou adresu tatana.havlova@pmf-hr.com.

 

1.3 Hodnotící kritéria

Projekty budou posuzovány odbornou porotou z těchto hledisek:

 • Příspěvek projektu k naplnění strategického cíle, popřípadě cílů firmy.
 • Obtížnost stanovených cílů projektu a jejich měřitelnost.
 • Komplexnost a rozsáhlost řešeného tématu.
 • Inovativnost řešení.

 

 

 

 

 

Proces hodnocení a Odborná porota

Odborná porota složená z top manažerů a předních specialistů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vybere:

 • z každé kategorie projekty, které budou předkladatelé před porotou osobně prezentovat
 • pro osobní prezentaci budou vybrány projekty, které nejlépe naplňují zadání pro danou kategorii
 • odprezentované projekty porota bodově ohodnotí a vybere vítěze v každé kategorii

 

následně PMF natočí s prezentujícími krátké videozáznamy (na náklady PMF), popisující přínosy jednotlivých projektů. Videozáznamy budou zveřejněny všem zájemcům o jejich zhlédnutí. Odborná veřejnost svými hlasy uděluje Cenu veřejnosti. Projekty finalistů i projekty vítězů kategorie budou zařazeny do „Knihovny nejlepších praktik v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ a budou uveřejněny na webových stránkách společnosti.

Odborná porota má možnost udělit „Cenu odborné poroty HREA“ za zvlášť přínosný projekt.

 

2.1. Pravidla pro Výběrovou komisi a Odbornou porotu jsou následující:

 • Prezident Výběrové komise a Odborné poroty je členem řídícího výboru PMF.
 • Nezávislá Odborná porota se skládá z profesionálů z oblasti rozvoje lidských zdrojů a top manažerů, vybraných prezidentem výběrové komise.
 • Žádný z členů tohoto orgánu nemůže být nominován ani nemůže nominovat žádného ze svých kolegů společnosti, kde v současné době pracují.
 • Všechny volby probíhají anonymně.
 • Zástupce organizace, která získá ocenění „Cena odborné veřejnosti HREA“, se stane členem Odborné poroty v dalším roce.

 

Práva a povinnosti vítězů

Práva:

 • Vítězové kategorií obdrží certifikát „Vítěz kategorie HREA“, který mohou využívat pro svou další prezentaci a referenci. Tento titul mohou dále používat k účelům marketingu a PR jejich společnosti.

 

Odpovědnosti:

 • Všichni finalisté i vítězové kategorií budou mít public relations odpovědnosti vůči PMF.
 • Všichni finalisté i vítězové kategorie mohou být požádáni se zúčastnit rozhovorů pro tisk.
 • Finalisté odprezentují svůj projekt na akci formátu Exchange Meeting nebo Business Forum.

 

 

 

Vyhlášení vítězů „HREA - Excellence Award®“

Vyhlášení vítězů „HREA – Excellence Award®“ se uskuteční 24. května 2017 na společenském večeru VÝROČNÍ KONFERENCE HR KNOW HOW 2017 ve Slovanském domě.

 

 

 

Aktuální číslo časopisu

advertisement

REGISTRUJTE SE na 2 DNY PRO VAŠI HR BUDOUCNOST!

advertisement

Věnujte se tomu, co přináší zisk, zpracování mezd svěřte nám!

advertisement

HR profesionál v řízení lidských zdrojů!

advertisement

PMF Institut pro Váš profesní růst!

advertisement

EDENRED – benefity pro všechny

advertisement

Business Institut zve na STUDIUM MBA

advertisement

ONLINE WEBINÁŘE PRO VÁS

advertisement

Nově zařazeno

 • TZ McROY: Proč jsou české mzdy nižší než na Západě?

  Mnoho lidí si v Česku stěžuje, že jsou jejich příjmy ve srovnání se západními sousedy o dost nižší. „Je to sice pravda, ale přímé srovnání nestačí. Když se na rozdíly mezi jednotlivými zeměmi podíváme zblízka, nevedeme...

Navštivte naši online studovnu

advertisement