Konference Světová laboratoř lídrů: HR v době R.U.R - People Management Forum
Vyberte stránku

Světová laboratoř lídrů: HR v době R.U.R bude změřena na robotizaci a digitalizaci a její dopad na roli HR, ale i na výrobní a finanční oddělení nebo technické specialisty. Konference je proto určena nejen členům HR komunity, ale také top manažerům ze všech oblastí podnikání. Robotizace obecně nás pomáhá vrátit se k humanitě. HR a manažeři by měli díky tomu, že roboti převezmou stereotypní činnosti, získat víc prostoru pro práci a komunikaci s lidmi, bude to chtít stále se učit a pracovat na sobě, budeme se učit novým dovednostem, spolupráci s roboty, ale i spolupráci s nastupujícími generacemi. Pro HR budou klíčové schopnosti: inovativní myšlení, empatie, schopnost rozhodovat, emoční inteligence, tu roboti nemají. A budeme se učit pomoci nových technologií, opět i s roboty. Robotizace znamená současně zlidštění HR.Konference začne za
00 Dní
00 Hodin
00 Minut
00 Sekund

• Trendy v moderním vzdělávání – jak mění firemní vzdělávání postupující digitalizace a robotizace?
• Kolaborativní roboti a vystoupení expertů.
• Jak roboti vznikají, jaké zkušenosti mají ve firmách při dodávání a instalaci robotů?
• Pro HR budou klíčové schopnosti: inovativní myšlení, empatie, schopnost rozhodovat, emoční inteligence.
• Je lidský mozek a psychika schopná vše nové přijímat, zpracovat a využívat vznikající prostor pro rozvoj kreativity, inovací, učení se a seberozvoj?
• Jak hledat rovnováhu mezi lidskou psychikou a záplavou nových požadavků na znalosti a dovednosti?

Řečníci

Seznamte se s těmi, co vás provedou konferencí.

Jeřábková Petra HR ředitelka, Siemens Petra Jeřábková
Koukolík František Český neuropatolog, spisovatel a publicista František Koukolík
Ernesto Moreno Professional Headshot copy Business consultant, people development specialist and entrepreneur Ernesto Moreno
Šmíra Miroslav Managing Partner, Rob4Job Miroslav Šmíra
MarekPremus1 HR ředitel Alza Marek Premus
Gande Steffi Global Research and Marketing Director at Amrop Steffi Gande

 veronika poláčková-moderátorka

PROGRAMEM VÁS BUDE PROVÁZET MODERÁTORKA VERONIKA POLÁČKOVÁ

 

 

book-294466_1280BROŽURA KONFERENCE KE STAŽENÍ ZDE

 

 

 

 

 

 

 

SIMULTÁNNÍ TLUMOČENÍ

AJ – ČJ / ČJ – AJ pro Vás zajistilalogo_slune_svet_jazyku_2 Jazyková škola Slůně.

 

 

Změna programu vyhrazena.

Program

Prohlédněte si naši celkovou nabídku příspěvků.

8.30 – 9.00

Registrace účastníků

9.00 – 9.10
Řečníci
01_Hejlová-2014

Úvodní přivítání

Eva Hejlová, prezidentka PMF

9.10 – 9.40
Řečníci
Ernesto Moreno Professional Headshot copy

Budoucnost organizací

Key Note Speaker: Ernesto Moreno, Business consultant, people development specialist and entrepreneur, Velká Británie

• Jaký dopad mají technologie a umělá inteligence na organizace?
• Jaký bude vliv Generace Z na trh práce?
• Jak můžeme řídit změny v budoucnu?
• Co by měli lidé v HR dělat jinak?
• Jaké schopnosti budou HR lídři v budoucnu potřebovat?

09.40 – 10.00
Řečníci
Válková Magdaléna Vitezslav_Lukas

Robotizace v reálném životě firmy

Magdalena Válková,Country HR Manager CZ & SK, ABB Vítězslav Lukáš, Local Business Unit Manager, Robotics Czech Republic

• Vliv robotizace na produktivitu firmy, pracovní sílu a řízení lidských zdrojů
• Polarizace výroby
• Vztah mezi úrovní robotizace a mírou nezaměstnanosti
• Příklad z ABB praxe
• Strategická role HR v rámci této změny

10.00 – 10.30
Řečníci
Steffi Gande

Kde jsou i v digitálním věku lidé nenahraditelní: Chytré versus moudré rozhodování.

Steffi Gande, Global Research and Marketing Director, Amrop, Belgie

Dnešní svět s aktuálními ekonomickými, sociálními a ekologickými výzvami potřebuje leadery, kteří jsou nejen chytří a orientovaní na výsledky, ale také moudří a uvažující v delších časových horizontech a kontextu. Seznámíme vás s tím, jak moudří leadři uvažují, jak se rozhodují a jaké nástroje k tomu využívají. Na moudré rozhodování je digitalizace krátká.

10.30 - 10.50
Řečníci
Peter_Dosedla

Co znamená revoluce v HR a jakým výzvám musíme čelit?

Peter Dosedla, CEO, Manuvia

Souvisí průmyslová revoluce s vývojem pracovního trhu? Jaké následky by mělo zastavení globálního trhu práce? Je nám i dnes každý cizinec cizí? Spolu se podíváme na kořen těchto otázek a zanalyzujeme situaci na českém trhu práce. Hovořit budeme i o školství a jeho (ne)připravenosti na změny, které přináší robotizace, či umělá inteligence. Dozvíte se, jak se změnila tradiční povolání a i to, zda jsou obavy o pracovní místa oprávněné.

10.50 – 11.10

Přestávka na kávu

11.10 – 11.40
Řečníci
Koukolík František

O robotech a lidech

František Koukolík, lékař, neuropatolog, vědecký esejista

• Co to vše, co se děje v kontextu rozvoje moderních technologií a robotů udělá s lidskou psyché?
• Jak nastavit rovnováhu mezi člověkem - integrovanou osobností – a kupředu mílovými kroky utíkajícím světem techniky a technologií?
• Lidský mozek je kromě jiného sociální mozek. Jedna třída robotů jsou sociální roboti.
• Lidské mozky na ně odpovídají, jako odpovídají na sociální objekty: aktivují sdílenou pozornost, užívají teorii mysli (mentalizují), empatizují, stejná je i odpověď při sociálním vyloučení.
• Problémem robotizace bude kognitariát, ektypy a válečné roboty.

11.40 – 12.00
Řečníci
Jeřábková

Digitální Leadership – moderní heslo nebo blízká realita?

Petra Jeřábková, HR ředitelka, SIEMENS

Seznámení s rámcem, jak vůdčí korporace přistupuje k transformaci v oblasti rozvoje a vzdělávání s ohledem na nastupující éru digitalizace. Konfrontace současných a budoucích požadavků na vůdcovství, pojmenování nových žádoucích kompetencí a dovedností. Seznámení s konkrétními rozvojovými aktivitami ve společnosti Siemens na globální i lokální úrovni.

• S nástupem digitalizace se čím dál častěji objevuje pojem digitální leadership.
• Co si pod ním představit? Je to pouze heslo nebo nevyhnutelná realita?
• Čekají nás změny v oblasti vedení lidí nebo obstojí tradiční leadership?
• Jaké nové dovednosti si budeme muset osvojit a jak je rozvíjet?

12.00 – 12.20
Řečníci
Šmíra Miroslav

Kolaborativní robot - ideální zaměstnanec

Miroslav Šmíra, Managing Partner, Rob4Job

• Robot v pracovním kolektivu - princip kolaborativních robotů
• Co dokáže robotický pracovník
• Praktické zkušenosti s nasazením robotických pracovníků
• Robotova pracovní smlouva
• Historky ze života s roboty

12.20 –12.30
Řečníci
Brych Jiří

Digitalizace benefitů v české kotlině

Jiří Brych, Product Manager, Edenred CZ

• Jak digitalizace mění svět benefitů.
• Ulehčuje digitalizaci práci, nebo vytváří zcela novou?
• Jak přijmou digitalizaci vaši zaměstnanci?
• Co všechno už dělat nemusíme a co se naopak musíme naučit.

12.30 –13.30

OBĚD

13.30 - 13.50
Řečníci
Diblik_Jan

Roboti a práva

Jan Diblík, Partner, advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS s.r.o.

• Budou mít roboti práva a povinnosti jako lidé?
• Jaké jsou meze autonomie (jednání) robota, do jaké míry si nad roboty má člověk uchovat kontrolu?
• Kdo má odpovědnost za škodu způsobenou robotem?
• Existují etická pravidla pro vývoj a využívání robotů?
• Od R.U.R. Karla Čapka přes současnost do budoucnosti, aneb kam robotizace (do)spěje?

13.50 - 14.00
Řečníci
01_Hejlová-2014 Kohoutová Blažena

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže HREA Excellence Awards 2017

Eva Hejlová, prezidentka PMF Blažena Kohoutová, výkonná ředitelka PMF, ředitelka PMF Institutu

1. kategorie: Velké společnosti
2. kategorie: Střední a malé společnosti
3. kategorie: Neziskové organizace a veřejná správa

14.00 - 14.10
Řečníci
Pivońka 1

Revoluce dovedností

Jan Pivoňka, Senior HR Manager, ManpowerGroup Czech Republic

Průzkum ManpowerGroup o tom, jak digitalizace mění fungování firem, zaměstnanost a co dělají firmy pro to, aby se nové realitě přizpůsobily.

14.10 - 14.20
Řečníci
Pavelka Vít

Personální agentura na pronájem robotů

Vít Pavelka, Business Development Manager Robotic Section, Amtech spol. s r.o.

• Máme mít obavy z nedostatku pracovní síly nebo z toto, že nás nahradí roboty ?
• Kolaborativní robotika: kombinace lidské kreativity a rutinních činností
• Můžeme si najmout robota jako zaměstnance?

14.20 - 15.05
Řečníci
Soldán Milan Chládek Petr MarekPremus1 Odvárka

Panelová diskuse: Výhody a rizika spolupráce lidí a robotů.

Milan Soldán, HR Director, SAB Group Petr Chládek, Manufacturing Equipment Development Director, HELLA AUTOTECHNIK NOVA Marek Premus, HR ředitel, ALZA.CZ Pavel Odvárka,Technická příprava zaměstnanců ŠKODA Akademie ŠKODA AUTO

15.05 - 15.20

Kávová přestávka

15.20 - 16.20
Řečníci
Pradlová

Workshop číslo I.: Jak virtuální realita mění vzdělávání lidí

Jana Pradlová, Globalní Leader pro změny ve vzdělávání, IBM

• Proč digitální vzdělávání a vzdělávání s virtuální realitou?
• Jak virtuální realita pomáhá účastníkovi vzdělávání?
• Jak virtuální realita pomáhá HR/learning týmu?
• Jak nastartovat změnu ve firemním vzdělávání?

15.20 - 16.20
Řečníci
Vacek Jiří

Workshop číslo II.: Talent management v digitální éře

Jiří Vacek, HR ředitel, T -Mobile

• Definice Digitalizace firmy z pohledu HR
• Co je specifické pro Talent management v Digitální době
• Digitální Leadeři
• Rozvoj digitálních dovedností

V první části bude definován Framework a pak se workshop zaměří na klíčové oblasti spojené s Talent managementem (nové dovednosti, jejich rozvoj, digital leadership,..). Vše bude praktické, spojené s praxí T-Mobile – úspěchy i neúspěchy – sílení zkušeností.

16.20

Závěr konference a pozvání na raut

veronika poláčková_web
Veronika Poláčková
Šmíra Miroslav
Miroslav Šmíra
Válková Magdaléna
Magdaléna Válková
JanaPradlova_foto
Jana Pradlová
Jeřábková
Petra Jeřábková
Soldán Milan
Milan Soldán
MarekPremus1
Marek Premus
KOUKOLIK-1718
František Koukolík
Steffi Gande
Steffi Gande
Diblik_Jan
Jan Diblík
Ernesto Moreno Ernestoria Speaker 1
Ernesto Moreno
Vitezslav_Lukas
Vítězslav Lukáš
Chládek Petr
Petr Chládek
Vacek Jiří
Jiří Vacek
Peter_Dosedla
Peter Dosedla
Pavelka Vít
Vít Pavelka
Odvárka
Pavel Odvárka
Brych Jiří
Jiří Brych
veronika poláčková_web

Veronika Poláčková

Narodila se v Praze a od jedenácti let chodila do Dismanova Rozhlasového Dětského Souboru. Právě díky tomu později vystudovala herectví na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Zde devět let učila techniku mluveného projevu na Divadelní fakultě, zároveň působila jako herečka v Městském divadle Brno. Hrála v několika seriálech, v Brněnské televizi sbírala zkušenosti v různých pořadech jako moderátorka, od roku 2013 uvádí pořad Dobré ráno na ČT 2, což považuje za splněný sen. Občas také zaskakuje v pořadu Sama doma. Moderuje společenské akce a odborné konference, podílí se také na Voices of Meltingpot, kdy s Tomášem Etzlerem ze CNN zpovídají hlavní řečníky diskuzního fóra Meltingpot (www.meltingpotforum.com). Přes deset let školí prezentační dovednosti v ČR a na Slovensku, je certifikovanou koučkou a koprodukovala první českou filmovou adaptaci povídky S. Kinga Jsem brána (www.jsembrana.cz). V budoucnu by se chtěla zasadit o vědomější diskusi o hodnotách v české společnosti.

Šmíra Miroslav

Miroslav Šmíra

Je absolventem Obchodní fakulty VŠE v Praze, obor ekonomika zahraničního obchodu. Od roku 1990 působil na různých pozicích v oblasti Management Consulting. Je absolventem programu Dr. W. E. Deminga, Quality, Productivity and Competitive Position, Velká Británie. Absolvoval dlouhodobou poradenskou stáž spojenou s výcvikem, PMI, Inc., Minneapolis, USA. Přednášel pro Process Management International, Inc., USA, INCOS, Inc., USA, University of Washington, Seattle, USA,  Management Centre Europe, Brusel. V období 2000 – 2017 působil jako expert pro mezinárodní skupinu Goldratt Group a věnoval se implementacím Teorie Omezení Dr. Goldratta v oblasti automobilového průmyslu, telekomunikací a informačních technologií. Od roku 2017 je spolumajitelem a vedoucím partnerem firmy Rob4Job s.r.o., která dodává, integruje a financuje kolaborativní roboty pro různé aplikace v oblasti průmyslu a služeb. Svůj volný čas rozděluje mezi rodinu, kite-surfing, jízdu na koni a golf.

Válková Magdaléna

Magdaléna Válková

Je absolventkou VŠE. V letech 2006 – 2013 působila v různých společnostech na řídících pozicích v oblasti HR (Xerox ČR & SR, G4S, Sitronics), v HR obecně působí od roku 1998. Od roku 2013 – 2018 se věnovala ve společnost ABB oblasti vzdělávání a rozvoje, kterou řídila pro Českou a Slovenskou republiku, Polsko, Ukrajinu, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a Turecko. V tuto dobu měla též možnost školit manažery v zahraničí napříč kulturami (Holandsko, Švýcarsko, Belgie aj.). V současné době pracuje v ABB jako Country HR manažerka pro Českou a Slovenskou republiku. Její specializací je oblast leadershipu, změnového managementu a individuálního rozvoje.

JanaPradlova_foto

Jana Pradlová

Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Karlovy univerzity v Praze. Ve společnosti IBM pracuje od roku 2002 na různých pozicích, v současnosti jako Globalní Leader pro změny ve vzdělávání. Kromě projektů interního IBM vzdělávní řídí či se jiným způsobem podílí na projektech pro jiné společnosti (British Petroleum, Siemens, …). Věnuje se také výuce – kromě Evropy přednášela v zemích jako Japonsko, Korea, Malaysie, Singapore, Indie, Arabské Emiráty, Keňa, JAR, Ghana či Spojené státy americké. Má zkušenosti s řízením lokálních i globálních virtuálních týmů různých velikostí i rozdílných kultur. Je nositelkou celé řady certifikací, např. Mentoring, Design Thinking Practitioner, Agile Explorer či Certified Manager. Ve svém volném čase se věnuje dobrovolnictví v oblasti popularizace vědy a techniky – byla např. první ředitelkou science muzea Techmania, zakladatelka projektu Dny vědy a techniky v Plzni. Vedla projekt zaměřený na efektivitu HR v několika neziskových organizacích v Brazíli.

Jeřábková

Petra Jeřábková

Má technické a ekonomické vysokoškolské vzdělání a dále vystudovala obor strategické řízení lidských zdrojů na Sheffield Hallam University při ČVUT v Praze. Od roku 1998 získávala profesní zkušenosti v mezinárodních společnostech Johnson & Johnson, GE Capital a T-Mobile, kde se zaměřovala na obchod a později na oblast personalistiky – zejména pak na restrukturalizace podniku, efektivní řízení výkonu, rozvoj manažerů a výběr zaměstnanců na klíčové pozice. Ve společnosti Siemens působí na pozici personální ředitelky od roku 2013. Ve své současné roli se zaměřuje na kultivaci firemní kultury, aktivně podporuje budování pozice značky Siemens jakožto předního zaměstnavatele na trhu práce a podílí se na rozvoji inovativních přístupů ke zvýšení prestiže technických profesí. Je také členkou expertního týmu pro vzdělávání v rámci Svazu průmyslu a dopravy ČR. Svůj volný čas věnuje ráda rodině, fotografování a rekreačnímu sportu.

Soldán Milan

Milan Soldán

Vedl HR tým podporující kolegy v 11 zemích Střední a Východní Evropy v globální korporaci Zebra Technologies, která je světovou jedničkou v oblasti čteček čárových kódů, mobilních počítačů a tiskáren štítků s čárovými kódy. Kariéru započal jako firemní právník a před vstupem do světa HR si své obzory rozšířil manažerskými rolemi v obchodě a marketingu. Během třináctileté praxe v HR v prostředí bankovní, výrobní a technologické firmy se podílel na několika poakvizičních integracích a třech globálních HR transformacích. Do hloubky se zabývá otázkami výkonnosti týmů a formování firemní kultury. Působí jako mentor, kouč a culture facilitator. Vystudoval ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze, právo na Právnické fakultě Karlovy univerzity a strategický management na Nottingham Trent University. Nyní pracuje na pozici HR Director ve společnosti SAB Group.

MarekPremus1

Marek Premus

Od května 2016 pracuje v Alze. Z pozice HR specialisty se vypracoval během jediného roku na pozici ředitele HR. Zasadil se o zvýšení viditelnosti Alzy jako zaměstnavatele, maximálně využívá analytických schopností v práci s HR daty, klade důraz na vzdělávání a kontinuální rozvoj zaměstnanců. Úspěšně si vybudoval svůj pracovní tým, jeho energie a nadšení jsou přesně ty vlastnosti, které Alza hledá i u kandidátů. Ve volném čase se věnuje plavání a běhu. Rád medituje, čte a poznává cokoli nové. Zajímá se o technologie a e-commerce.

KOUKOLIK-1718

František Koukolík

Lékař, neuropatolog, vědecký esejista. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Je patologický anatom, odborně se zaměřil neurodegenerativní choroby mozku a na vztah mezi mozkem a chováním. Od roku 1983 do r. 2013 byl primářem oddělení patologie Thomayerovy nemocnice v Praze. Napsal větší počet knih pro lékaři a veřejnost. V roce 1992 získal cenu Akademie věd za popularizaci vědy. Jeho jméno nese planetka  1997 RK.V r. 2018 získal titul Rytíř lékařského stavu.

 

 

 

 

Steffi Gande

Steffi Gande

Steffi je od roku 2012 zodpovědná za vývoj a implementaci globální strategie výzkumu, brandu a marketingu přední poradenské společnosti Amrop, která se v 55 zemích světa už více než 40 let věnuje oblastem executive search a leadership management. Seffi je přesvědčená, že spolupráce, dialog a různorodost názorů pomáhá na svět těm nejlepším nápadům. Kariéra Steffi Gande je hodně propojena se světem marketingové komunikace a výzkumu v oblasti B2B. Pod jejíma rukama vznikla řada nástrojů na implementaci efektivních strategií, které firmám pomáhají vystoupit z řady v přeplněném a komoditizovaném světě. Před nástupem do Amrop působila Seffi jako šéfka výzkumu a marketingu v mezinárodní společnosti Krauthammer, která se věnuje poradenství, koučinku a tréninku pro nejvyšší management, tzv. C-suite, a pro špičkové odborníky z oblasti HR. Steffi, která je původem z Británie mluví kromě mateřského jazyka plynule francouzsky a německy.

 

Diblik_Jan

Jan Diblík

Jan Diblík se ve své praxi zaměřuje zejména na technologické právo. Jeho expertíza zahrnuje oblast informačních technologií, telekomunikací a mediálního práva, komplexní závazkové vztahy včetně transakcí s mezinárodním dosahem, ochranu práv duševního vlastnictví i aspekty nekalé soutěže a reklamy. Je odborníkem v oblasti softwarových licencí včetně open-source platforem, dodávek a implementací IT řešení, outsourcingu, kybernetické bezpečnosti, regulace elektronických komunikací, ochrany osobních údajů a FinTech. V oblasti legislativní tvorby se podílel například na přípravě Metodiky pro tvorbu legislativních předpisů z pohledu digitální ekonomiky (tzv. digiRIA) či na přípravě legislativního rámce pro autonomní vozy. Jan Diblík poskytuje právní poradenství jak místním podnikům, nadnárodním korporacím, tak také start-upům a subjektům veřejného práva. Je autorem řady odborných článků a publikací, anglicko-české knihy Mediální právo a práva k nehmotným statkům v České republice a v oboru technologického práva také pravidelně přednáší. Před příchodem do HAVEL & PARTNERS Jan pracoval  v přední české advokátní kanceláři, ve francouzské kanceláři Gide Loyrette Nouel a v britské kanceláři Linklaters.

Ernesto Moreno Ernestoria Speaker 1

Ernesto Moreno

Ernesto získal během více než 20 let působení v HR managementu a v HR poradenství bohaté zkušenosti. Během své poradenské práce spolupracoval se společnostmi jako je ATOS Consulting a PwC. Zkušenosti čerpal z poradenství pro firmy ve Velké Británii, v Evropě i Asii a Americe. Zaměřuje se na Rozvoj organizace, Change management a Leadership Development.. V současné době na základě zkušeností z vlastních výcvikových a konzultačních programů ve společnosti Expanding Leadership, se Ernesto soustředí na Management a Leadership Development a na práci s HR lídry, kterým pomáhá při zavádění změn v organizaci. Pokud jde o jeho profesní kariéru v HR, tak Ernesto získal zkušenosti jako podnikatel, který založil a rozvíjel tři úspěšné byznys projekty v oblasti fanšísingu, retailu a gastronomii. Oblast restauratérství, jíž se věnuje,  zahrnuje 14 Subway restaurací, 11 retailových obchodů a jednu vysoce oceňovanou restauraci ve východním Londýně. Ve svých firmách zaměstnává 300 zaměstnanců.

 

Vitezslav_Lukas

Vítězslav Lukáš

Je absolventem VŠB – Technické Univerzity Ostrava. Ve společnosti ABB působí od roku 1998. Ke konci 90. let a na počátku milenia se podílel na projektech modernizace mnoha průmyslových odvětví, ať již papírenství, ocelárenství, průmyslu stavebních hmot, výroby elektrické energie a dalších. V ABB prošel několika divizemi a zastával různé pozice od projektového řízení přes vedení obchodu až po ředitele robotiky. S Robotikou je spojena převážná část jeho profesní dráhy, kdy zde budoval lokální zastoupení  robotiky ABB a stál u jejího přerodu na evropské kompetenční centrum. Znalosti z České republiky pak doplnil i zkušenostmi ze zahraničí, když několik let působil v regionu jihovýchodní Asie, kde se v ABB podílel na výstavbě zařízení pro lodní, ropný a plynárenský průmysl.  Zabývá se aplikovanou robotikou a s ní spojenými tématy.

Chládek Petr

Petr Chládek

Je absolventem VŠB – Technické Univerzity v Ostravě, kde studoval obor Průmyslové roboty a manipulátory. Později vystudoval strategický management na Nottingham Trend Univerzity  při VUT v Brně. Celou svou kariéru se věnuje dodávkám nových technologických celků pro průmysl. Od roku 2013 pracuje ve společnosti Hella Autotechnik Nova na pozici Ředitele pro vývoj výrobního zařízení, kde má globální odpovědnost za vývoj a realizaci projektů pro interní zákazníky. Má velké zkušenosti s dodávkami automatizačních technologií nejen pro evropský, ale i pro asijský a americký trh.   Klade důraz na inovativní myšlení při technologickém návrhu řešení.

Vacek Jiří

Jiří Vacek

Jiří Vacek má za sebou více než dvacetiletou zkušenost z manažerských pozic v HR v Česku i v zahraničí. 15 let působil ve společnosti Nestlé, nejprve jako personální ředitel pro Českou a Slovenskou republiku, poté byl regionálním HR ředitelem ve švýcarské centrále pro divizi Nestlé Nutrition Europe a následně HR ředitelem pro Nestlé značkové minerální vody Sanpellegrino v Itálii. V letošním roce se stal Výkonným ředitelem HR pro T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom, dceřiné společnosti Deutsche Telekom.

Peter_Dosedla

Peter Dosedla

Peter Dosedla je členem představenstva společnosti Manuvia a je současně odpovědný za její řízení a business development v regionu CEE. Pracoval již během vysokoškolského studia managementu a zahraničního obchodu jako tlumočník, překladatel a poradce pro zahraniční firmy. Po ukončení studia působil jako výkonný ředitel zahraniční importní společnosti. Svoje vzdělání si dále rozšířil na International School of Management Slovakia. Posledních 15 let se věnuje rozvoji HR a personálnímu i výrobnímu outsorcingu, přičemž se specializuje na optimalizaci výrobních procesů. Je spoluzakladatelem pracovní agentury EXPRESS PEOPLE, která se po právě dokončené fúzi stala součástí skupiny Manuvia, současné jedničky v personálním leasingu v ČR a SR. Ve skupině Manuvia zastává funkci CEO a odpovídá za chod a business development pro region CEE. Je prezidentem HR Aliancie SR a zástupcem Svazu elektrotechnického průmyslu SR a Sdružení pro řízení a rozvoj lidských zdrojů – HRcomm SR. Je členem prezídia Republikové unie zaměstnavatelů SR. Aktivně přispívá k formování názorů na mobilitu pracovních sil i stabilitu zaměstnanců. Je pravidelným řečníkem a komentátorem v rámci různých workshopů, konferencí a eventů včetně mezinárodních, jako např. Hannover Messe či European Automotive Leaders Summit. Externě přednáší a spolupracuje s Fakultou veřejné správy Univerzity J. Šafárika v Košicích.

 

Pavelka Vít

Vít Pavelka

Vít Pavelka je Business Development Manager v robotické sekci společnosti Amtech. Předtím pracoval 16 let ve firmě Panasonic automotive systems Czech, posledních 5 let jako Production Engineering Manager.  Ve své pozici spolupracoval s řadou významných zákazníků z automotive průmyslu jako například Ford, JLR, DAI, Audi, Porsche, Toyota, GM či BMW. Ve své nynější roli je zodpovědný za rozvoj agentury Personal Agency 4 Robots, která se zaměřuje na pronájem kolaborativních robotů Universal Robots a MiR českým a slovenským společnostem. Prostřednictvím nově založené agentury se Vít Pavelka u svých zákazníků snaží najít řešení aktuálně nejpalčivějšího problému výrobních podniků, kterým je rostoucí počet neobsazených pracovních míst a nedostatek lidí na trhu práce.

Odvárka

Pavel Odvárka

Absolvent elektrotechnické fakulty ČVUT. Nejprve pracoval na soukromém středním odborném učilišti zřízeném ŠKODA AUTO a. s. na různých pozicích včetně zástupce ředitele pro odborný výcvik. Od roku 2013 je zodpovědný za skupinu technické přípravy zaměstnanců ŠKODA Akademie, v níž je kromě jiného i robotová laboratoř vybavená dvanácti průmyslovými roboty včetně dvou kolaborativních. Zajímá se o techniku. Od letošního roku je členem předsednictva Českomoravské společnosti pro automatizaci

Brych Jiří

Jiří Brych

Jiří Brych je Product Manager ve společnosti Edenred CZ. Po předchozích marketingových zkušenostech v oblasti umění, realitního byznysu, médií a zejména věrnostních programů se nyní ve společnosti Edenred soustředí na rozvoj platební stravenkové karty Ticket Restaurant – nejrozšířenější stravenkové karty v ČR. Prakticky ve všech svých dosavadních pozicích se soustředil na propojování marketingové komunikace, psychologie rozhodování, budování pozitivních vztahů mezi firmou a okolím, zákaznické spokojenosti a implementaci nových produktových i komunikačních řešeních. Přednáší marketing na Vyšší odborné škole České unie sportu.

Partneři

Bez nich by se to neobešlo a jim patří upřímný dík.

GENERÁLNÍ PARTNER
HLAVNÍ PARTNEŘI
PARTNEŘI
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
GENERÁLNÍ PARTNER SOUTĚŽE HREA
PARTNER SOUTĚŽE HREA
PARTNEŘI SOUTĚŽE CENY HREA

Ceník

Vyberte si tu správnou variantu

ČLENOVÉ PMF 6 990,-
  • uvedená cena je bez DPH
ODBORNÁ VEŘEJNOST 8 990,-
  • uvedená cena je bez DPH

Kontakty

Kontakt na pořadatelský tým a místo konání

Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR, Vídeňská 1083, Praha

Pořadatelský tým
Helena Tesařová

Manažerka akce

775 730 033

helena.tesarova@pmf-hr.com

Radka Voříšková

Obchodní partnerství a marketing

774 712 795

radka.voriskova@pmf-hr.com

Blažena Kohoutová 

Obsah konference

724 168 515

blazena.kohoutova@pmf-institut.cz

 

Alena Kazdová

Obsah konference

 727 882 433

alena.kazdova@pmf-hr.com

Dita Stodolová

Fakturace

608 071 381

dita.stodolova@pmf-hr.com