Diverzita jako business case - People Management Forum
Vyberte stránku

14_17_vera_S

O diverzitě v týmech se mluví již dlouho a jeden by řekl: co se ještě na to téma mohu dozvědět nového? Pro ty, kteří pochybují, doporučuji setkání s Verou  Budway Strobach, která pracuje jako Chief Diversity Officer v Erste Group Bank AG ve Vídni. Vystoupí také jako keynote spíkr na konferenci Vzpomínky na budoucnost 19. 5. v České Národní Bance.

Sedíme spolu v kavárně Louvre a Vera hovoří o svém životě. Narodila se ve Spojených státech ve Washingtonu a dění v Americe se stále sleduje s velkým zaujetím. Hovoříme spolu o nadcházejících prezidentských volbách a Vera věří, že už je nejvyšší čas pro ženu v Bílém Domě.

Přes své kořeny se Vera stala zasídlenou Středoevropankou. Žije zde přes deset let. Miluje Vídeň, kde nyní pracuje, a díky svému manželovi skvěle mluví česky. Člověku neunikne, jak dokonale vyslovuje například „ř“.

Můžete krátce vysvětlit, jak jste se stala diversity manažerkou ve Vídni?

Sedm let jsem pracovala jako chief diversity officer v České spořitelně v Praze. Byli jsme jediná banka ze sedmi Erste bank v Evropě, kde se v této oblasti něco dělo. Začali jsme s prvním diverzitním projektem a mělo to obrovský úspěch. Stali jsme se lídrem na trhu v této oblasti.

Jaká byla vlastně vaše motivace pro zabývání se diverzitou?

V té době jsem byla zodpovědná za firemní kulturu a zaobírali jsme se průzkumem engagementu a motivace. V této souvislosti jsme začali hovořit o diverzitě. Nejdříve neformálně s malou skupinkou senior manažerek. Otevřely jsme otázku, zda ve firmě nemáme skleněný strop. Ve společnosti pracovalo 75 % žen, ale mezi seniorními manažery a manažerkami se ženy téměř nevyskytovaly. Řešily jsme, jak se můžeme více ženám otevřít. Z diskuse vznikl průzkum a business case. Zjistily jsme, že největším problémem je, že se k nám nevrací ženy po mateřské dovolené a kvůli tomu ztrácíme velké peníze a talent. Konkrétně jsme spočítaly, že nalezení a zaškolení nového člověka místo ženy, která se nevrátí, stojí 170 000 Kč. Udělaly jsme prezentaci před vedením, ukázaly čísla a oni souhlasili, že s tím můžeme (musime) něco udělat.

Měla jste tehdy plán?

Musím říct, že jsem o diverzitě dopředu příliš nevěděla, ale učili jsme se za pochodu. Hodně jsem samozřejmě o problému četla.  Kromě problému matek jsme chtěli zvýšit počet žen v managementu. A také jsme se začali zabývat age managementem a zdravotně postiženými. Jejich nedostatečný počet stál firmu peníze na pokutách. Díky úspěchům, které jsme měli, jsem jela za našim ředitelem do Vídně a navrhla mu, že je na čase, aby se diverzita pojímala pro celou skupinu.

A tak jste dostala místo ve Vídni…

Myslím, že je velmi unikátní, že lokální organizace se stala centrem excelence, které pak přejímala celé Erste Group.

Jak se vám daří na pozici celoskupinového šéfka pro diverzitu?

Jsem zde téměř tři roky. Jsem zodpovědná za diverzitu v celé skupině. Začala jsme analýzou diverzity v každé zemi, protože v každé zemi spočívá otazkav něčem jiném. Například zásadní otázka v České republice, tj. nedostatek integrace žen po mateřské, není v Rakousku vůbec na pořadu dne. Ženy jsou na mateřské kratší dobu a mohou si vybírat z řady zkrácených úvazků.

Jaké tedy otázky řeší ostatní banky?

EG koupila lokální banky s velkou provázaností na lokální trhy a bývá v nich velmi nízká kulturní diverzita. V EG ve Vídni je naopak kulturalita velká,  máme zde přes 40 různých národností. Angličtina je náš pracovní jazyk, máme kolegy, kteří přichází z celého světa. Rakouská Erste v současnosti řeší v rámci diverzity najímání vyššího počtu zaměstnanců různé národnosti, abychom byli blíže klientům z této kulturní oblasti.

Problematika žen už tedy není na pořadu dne?

Ale ano. Právě první moje téma bylo zvyšování počtu žen v nejvyšších pozicích. Každá banka si podle směrnic EU musí dát cíl v této oblasti, ten zveřejnit a k němu směřovat. S boardem a dozorčí radou jsme si definovali, co je náš cíl a jak ho chceme dosáhnout. Řekli jsme si, že chceme mít 35 % žen seniorních manažerských pozicích do roku 2019. Jedná se o pozice boardu a mínus jedna a take dozorci rady. Oficiálně jsme to ohlásili a nyní na tom musíme pracovat. Zařazujeme více žen do nástupnictví (succession pool), pracujeme cíleně se ženami, koučujeme je, poskytujeme jim mentory.

Přináší zvyšování počtu žen v boardech stále užitek businessu? Není to příliš umělé?

Christine Lagarde, generální ředitelka Mezinárodního měnového fondu, jednou pronesla, že kdyby Lehman Brothers byly Lehman Brothers and Sisters, tak by možná nezkolabovaly. Pracovali tam pouze bílí muži, kteří studovali na Harvardu. Všichni pocházeli ze stejné socioekonomické skupiny. Nebyl tam nikdo s konvenčním selským rozumem, který by rozbíjel jejich „group think“. To je fenomén, který se objevuje v každé příliš homogenní skupině a dá se charakterizovat jako příliš jednostranné vidění světa. Nyní právě vyšla nová studie, která prokázala, že banky, které mají ve vedení ženy, mají daleko větší šanci přežít v době krize. Ženy jsou si daleko více vědomy rizik. Nechtějí vstoupit do rizika, aniž by věděly dostatek informací. V tomhle ohledu se jedná o business case. Pro dlouhodobou ziskovost firmy je potřeba mít diverzitu názorů, diverzitu kultury. Diverzita zlepšuje rozhodovací procesy.

O čem budete hovořit na konferenci Vzpomínky na budoucnost?

Vyzdvihnu různé způsoby diverzity ve smyslu business case. Účastníci se dozvědí konkrétní argumenty a čísla pro zvyšování diverzity v týmech a boardech. Ukážu, jak diverzita může pomoci obchodně více oslovit produktem a službami společnosti rozdílné cílové skupiny. Dalším tématem budou naše nevědomá spojení: všichni sice víme, že bychom měli najímat různé lidi do týmu, ale stále si vybíráme ty, kteří jsou nám co nejpodobnější. Pojďme si říci, co s tím.

 

Box

Vera Budway-Strobach pochází ze Spojených států. Pracovala mimo jiné pro Evropskou komisi a v rámci Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) jako politická poradkyně se specializací na Balkán a jihovýchodní Evropu. Od roku 2006 působí v České spořitelně, kde stála u zrodu programu na podporu rovných příležitostí. Oceňovaný program inspiroval mateřskou společnost Erste k jeho rozšíření do dalších zemí a již několik let má Vera Budway-Strobach na starosti rovné příležitosti pro celou skupinu Erste. Pracuje ve Vídni.

 

 

The post Diverzita jako business case appeared first on PMF Studovna.