Budoucnost je o spolupráci robotů a lidí - People Management Forum

Poslední údaje o nezaměstnanosti hovoří o tom, že bez práce je něco okolo 3 % práceschopného obyvatelstva. Procento nezaměstnanosti je sice důležitý ukazatel, avšak nevypovídá o skutečné situaci v českých podnicích. Více vypovídající je údaj o počtu neobsazených pracovních míst, který máme nejvyšší v Evropě. Zejména v odvětvích průmyslové výroby je zoufalý nedostatek pracovníků, což stále více podniků řeší robotizací.

Roboty budí značné emoce – mnoho pracovníků je vnímá jako ohrožení svého pracovního místa, občas čteme předpovědi o tom, jak roboti ukradnou práci a  způsobí masovou nezaměstnanost apod. Je pravdou, že některé koncepty jako například Průmysl 4.0 skutečně pracují s  existencí tzv. „Továren bez světel,“ kde pracují pouze stroje bez přítomnosti lidí. Plně automatizované továrny mají své opodstatnění hlavně v  odvětvích, která vyžadují rychlé uspokojení poptávky po masově vyráběných produktech, ale s ohledem na zvyšující se individuální nároky spotřebitelů po personalizovaných produktech takováto vize není příliš reálná.

Nástup kolaborativních robotů

Podle nedávné předpovědi Universal Robots budou nad plně automatizovanými továrnami převažovat společná pracoviště robotů a  lidských pracovníků, jejichž kreativita, úsudek a zkušenosti jsou roboty nenahraditelné. Budou vznikat nové pracovní pozice s vyšší přidanou hodnotou, naopak ubývat budou činnosti postavené na nudné, opakované či zdraví nebezpečné práci, jež zastanou roboty. Automatizace tak práci lidem neukradne, pouze učiní určité pracovní úkony nadbytečnými a nové činnosti s vyšší hodnotou zase vytvoří.

Realita českého průmyslu tento trend potvrzuje. Jsme svědky stále většího zájmu o tzv. „kolaborativní roboty“ či „coboty“. Na rozdíl od tradičních průmyslových robotů mohou pracovat v  blízkosti lidí bez nutnosti fyzických zábran či klecí. Díky řadě integrovaných ochranných funkcí je interakce s nimi naprosto bezpečná, jsou snadno programovatelné i běžnými pracovníky a rychle nastavitelné na nový pracovní úkol – zprovoznění a naprogramování úkolu trvá v řádu hodin.

Agenturní roboty?

Díky této flexibilitě nacházejí coboty široké uplatnění i  v  segmentu středních a malých firem, které nemají ve svých provozech prostory navíc na velké tradiční roboty či nemohou čekat na instalaci automatizační linky mnoho měsíců. Právě malé a střední firmy jsou nejvíce postiženy akutním nedostatkem pracovníků, především na pozicích s rutinní, opakovanou činností, což jsou přesně ty pozice, které mohou zastat kolaborativní roboty. Takto pomáhají vyřešit problémy s personálním obsazením, zvýšit produktivitu práce a zvládnout současný nárůst zakázek – viz vložený text.

Se zajímavou iniciativou nedávno přišla společnost AMTECH, která představila „personální“ agenturu na pronájem kolaborativních robotů nazvanou Personal Agency 4 Robots. Cílem činnosti agentury je pomoci podnikům ze segmentu průmyslové výroby pokrýt aktuální růst zakázek za situace, kdy jen těžko shánějí nové pracovníky. Tato robotická obdoba poskytování agenturních pracovníků je určena hlavně pro malé a střední podniky, které aktuálně nemají prostředky na investice, nadnárodní firmy s  obtížným procesem schvalování investic v zahraničí a personální agentury hledající pracovníky pro své klienty.

Zdroj: HR forum