PMF vyhlašuje soutěž o nejlepší personální projekt HREA Excellence Award 2017 - People Management Forum

HREA – EXCELLENCE AWARD® 2017

PMF vyhlašuje  soutěž o nejlepší personální projekt HREA Excellence Award 2017

 

IMG_1165_HREA_12

 

 

Posláním „HREA Excellence Award 2017“ je ocenění nejlepších projektů a profesionálů v oblasti rozvoje lidských zdrojů, kteří nejvíce přispěli k růstu svého podniku, profese a společnosti. Měřítkem pro jejich přínos je především:

 

– přidaná hodnota pro jejich podnik
– vliv na podnikatelské výsledky
– osobní přínos pro podnik a jeho image
– dlouhodobý přínos pro profesi rozvoje lidských zdrojů
– přínos pro společnost

 

Cílem HREA Excellence Award 2017 je:
– zvýšit povědomí o významu oblasti rozvoje lidských zdrojů a ukázat praktické příklady jeho vlivu na podnikání
– podpořit zájem o problematiku rozvoje lidských zdrojů u zástupců managementu českých i mezinárodních společností
– umožnit profesionálům z oblasti řízení lidských zdrojů výměnu tzv. best practices
– prezentovat poslání a náplň profese rozvoje lidských zdrojů širší veřejnosti

 

Projekt lze zařadit do jedné z následujících kategorií:

 1. kategorie: Velké společnosti
  Projekty podávané komerčními subjekty nad 500 zaměstnanců.
 2. kategorie: Střední a malé společnosti
  Projekty podávané komerčními subjekty do 500 zaměstnanců.
 3. kategorie: Neziskové organizace a veřejná správa
  Projekty podávané neziskovými organizacemi (úřady veřejné správy, příspěvkové organizace a nevládní neziskové organizace).

 

STANOVY A PODMÍNKY SOUTĚŽE ZDE

 

Přihlášku je potřeba vyplnit a zaslat do 30. června 2018

PŘIHLÁŠKA HREA KE STAŽENÍ ZDE

 

Soutěžní projekty je nutné zaslat v elektronické podobě do 30. července 2018 na e-mailovou adresu helena.tesarova@pmf-hr.com
Odborná porota složená z top manažerů a předních specialistů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vybere do října 2018 finalisty.

 

 • z každé vybrané kategorie, budou předkladatelé před porotou projekty v říjnu osobně prezentovat
 • pro osobní prezentaci budou vybrány projekty, které nejlépe naplňují zadání pro danou kategorii
 • odprezentované projekty porota bodově ohodnotí a vybere vítěze v každé kategorii

 

 

Vyhlášení vítězů „HREA Excellence Award 2017“ se uskuteční na konferenci Světová laboratoř lídrů. Prezentace vybraných projektů se uskuteční v listopadu 2018 na společenské akci PMF.

 

 

 GENERÁLNÍ PARTNER HREA    PARTNER CEN SOUTĚŽE HREA
 logo Lídl starvenka Image-Lab_new_claim_cz_transparent