Výroční konference HR Know How 2019: Engagement a výkonnost v digitální éře - People Management Forum
Vyberte stránku

KONFERENCE

VÝROČNÍ KONFERENCE HR KNOW HOW 2019

 

Engagement a výkonnost v digitální éře

 

REGISTRACE

 

9. dubna 2019

 

Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR, Vídeňská, Praha

řečníci 2 pásčb

 

 

 

Konference představí příklady té nejlepší praxe na trhu a přinese inspiraci pro roli HR . Atraktivitu konference podtrhne zahraniční řečník a zajímaví hosté. Součástí jsou workshopy a panelová diskuse na téma Trh tlačí na platy. Co s tím? Zkušenosti s odměňováním na přehřátém trhu práce.

V programu mimo jiné zazní:

 • Klíčové faktory pro rozvoj engagementu
 • Employee Experience – propojená zaměstnanecká zkušenost posiluje angažovanost lidí a výkonnost podniku
 • Transformace HR aneb jak motivovat k seberozvoji a leadershipu
 • V čem spočívá zakopaný pes – jak mít nadšené a motivované lidi
 • Data a HR

 

řečníci 1 pásčb

 

 

 

 

PROGRAM

09.00 – 9.10 Zahájení konference
Eva Hejlová, prezidentka PMF
09.10 – 9.40 Klíčové faktory pro rozvoj engagementu
Key Note Speaker: Thierry Stéphan, president Krauthammer

 • Co znamená angažovanost a proč je v moderní době tak zásadní pro konkurenceschopnost a úspěch firem?
 • Jaké jsou klíčové faktory pro vytvoření podmínek, které podporují růst engagementu a to v kontextu všech rychlých změn (globálních-lokálních, sociálních, digitálních)?
 • Krátká case study konkrétně ukáže, co vše musí být zohledněné a učiněno, pokud chcete engagement ve firmě opravdu rozvíjet.

Bio Thierry Stéphan, Managing Director, Krauthammer

Thierry pracuje pro společnost Krauthammer již 29 let. V roce 2013 byl jmenován výkonným ředitelem poté, co téměř 15 let působil v představenstvu jako provozní ředitel. Thierry jako otevřený, rozhodný a angažovaný člověk je výjimečným komunikátorem s pravou vášní pro rozvoj lidí a se schopností vést diskusi uvnitř organizace od shora dolů. Téměř tři desítky let práce s obchodními lídry a klíčovými manažery napříč světem mu dalo neobyčejný vhled do fungování lidí a podniků a také do toho, jak zvládat multikulturní spletitost. Thierry se konkrétně zaměřil na koučink řídicích orgánů jako skupin a na individuální koučink seniorních výkonných pracovníků se zaměřením na mobilizaci jejich lidského kapitálu během kulturních, strategických a strukturálních změn. Úspěšně navrhl a implementoval četné programy šité na míru pro mnohonárodnostní společnosti s cílem definovat a posílit korporátní hodnoty, zvýšit výkonnost a manažerský rozvoj.

9.40 – 10.00 Employee Experience – propojená zaměstnanecká zkušenost posiluje angažovanost lidí a výkonnost podniku Ján Uriga, Leader, PwC Experience Center
Získat si mysl a srdce lidí je základem pro motivovanosti a výkonnosti. Lidí i firem.

 • Dnešní prostředí je mnohem rychlejší a komplexnější než kdykoliv předtím. Rychlé změny podnikového modelu, zvýšená globalizace, nárůst online sociální konektivity a měnící se očekávání zaměstnanců znamená pro řízení angažovanosti zaměstnanců a životního cyklu pracovní síly daleko větší výzvu.
 • Koncept propojené zaměstnanecké zkušenosti může ukázat směr ve vaší HR strategii.

Bio Ján Uriga, Leader PwC Experience Center

Ján Uriga získal titul Ph.D na Ústave experimentálnej psychológie Slovenské akademie věd, kde se zabýval výzkumem a aplikací sociální inteligence a rozhodovacích procesů leaderů. V letech 2003 až 2009 pracoval jako HR manažer ve stání správě a mezinárodních korporacích. Od roku 2010 se věnuje konzultačním projektům v oblasti strategického řízení změn, inovací, leadershipu a firemní kultury. Externě vyučuje na FSEV a vede MBA modul change managementu a inovací pro automotive sektor ve spolupráci s vídeňskou Technickou univerzitou. Od roku 2018 je leaderem Experience Centra PwC v Praze, které je zaměřené na inovace v oblasti zákaznické a zaměstnanecké zkušenosti prostřednictvím digitálních řešení.

10.00 – 10.20 Vystoupení generálního partnera, společnost Sodexo
10.20 – 10.40 Získávání lidí a jejich rozvoj je naše vášeň!
Denisa Černá, HR manažerka, Hilti ČR
Andrea Bachledová, Human Resources Business Partner, Hilti ČR

 • Kdo jsme
 • Digitalizace v HR procesech aneb stále je to o lidech
 • Co pro nás znamená ENGAGEMENT
 • Konkrétní příklady dlouhodobé udržitelnosti motivace
 • „Make money and have a fun“

 

Bio Denisa Černá, HR manažerka, Hilti

Denisa Černá během 20 ti let získala bohaté zkušenosti na různých manažerských pozicích nejenom v HR (T-mobile, Media Action, Hilti). Vystudovala obor Human Resources a Business & Management. Za tu dobu absolvovala nesčetně pohovorů, proškolila spoustu kolegů na téma „Selecting the right people“ a její vášeň a energie jsou přesně ty vlastnosti, které u kandidátů hledá. Nyní zodpovídá za oblast Talent Aquisition pro střední Evropu. Ve volném čase se ráda věnuje svým dvěma dětem a psychologickému koučinku, který absolvovala ve společnosti Qed group. Vidí v něm nástroj, jakým naplňovat vize cestou, při níž neustále obohacujeme sami sebe, svůj potenciál a zvyšujeme tím svoji spokojenost a potěšení. A pokud je příležitost, ráda se chopí i mikrofonu a užije si hudební večer s přáteli.

Bio Andrea Bachledová, Human Resources Business Partner

Andrea Bachledová studovala business ve Švédsku, management zdravotnictví v rodné Olomouci, ekonomickou žurnalistiky na VŠE, prodej stavebních produktů na Hilti Store v Praze. Pro Hilti pracuje 5 let. Do lidských zdrojů pronikla teprve nedávno, ale rychle se na své pozici zabydlela. Její den se skládá z mnoha aktivit v oblastech Source&Select, Retain&Reward, nejvíce ji však naplňuje oblast Develop&Coach. Zaměstnanci Hilti jsou pověstní různorodými kariérními kroky napříč firmou. Stát jim při těchto rozhodnutích po boku, sbírat zkušenosti a sledovat jejich úspěch přináší tu správnou radost z práce.
10.40 – 11.00 Přestávka na kávu
11.00 – 11.20 Jak maximalizovat engagement zaměstnanců
Andrea Hepnerová, Vice President, Head of Digital HR Experience, Middle&Eastern Europe (MEE), SAP

 • Náhled na engagement a motivaci zaměstnanců, jak motivovat zaměstnance a spoluvytvářet jejich vztah k práci, ideálně nadšení pro činnosti, které vykonávají?
 • Jak definujeme engagement?
 • A proč se engagementem zabýváme dnes více než v minulosti? Jak lze jednoduše zvýšit engagement?

Bio Andrea Hepnerová, Vice President, Head of Digital HR Experience, Middle&Eastern Europe (MEE), SAP

Andrea je Viceprezidentka pro globální program “Digital HR Experience“ v SAP. V rámci něj sdílí se zákazníky vlastní zkušenosti společnosti SAP s digitální transformací, a to především v oblasti personalistiky. Díky zkušenostem z minulých let v oblasti budování a řízení multifunkčních sdílených služeb je vyhledávaným poradcem pro transformační a digitalizační projekty těchto non-core business služeb zejména u velkých mezinárodních koncernů v souvislosti s přesunem jejich IT řešení do cloudu. V minulosti zastávala různé významné globální i lokální řídicí funkce v SAP. Pod jejím vedením se SAP Services stala jednou z největších a nejvyspělejších organizací v ČR, poskytující sdílené služby v oblasti personalistiky, financí, marketingu a data managementu SAP po celém světě. Za svou práci na procesních i sociálních inovacích získala Andrea různá inovační ocenění od externích subjektů, např. ABSL, ale také interně. V HR iniciovala např. programy rozmanitosti a inkluze v SAP Services s hlavním zaměřením na program „Autismus v práci“. V minulosti Andrea strávila více než 15 let v oblasti implementace softwaru a podnikového poradenství.
11.20 – 11.40 Transformace z loterijního dinosaura  na „hustýho“ zaměstnavatele – Konkrétní příklad z praxe – Jak se tradiční firma může přerodit v Zaměstnavatele roku
Katka Lukášová, HR ředitelka, Sazka 

Bio Kateřina Lukášová, HR ředitelka, Sazka

Kateřina působí v oblasti HR přes 15 let. Začala na pozicích v konzultantských společnostech a poté přešla do interního HR velkých mezinárodních korporací, kde se vypracovala od administrativní pozice, přes roli HR Business Partnera, až na pozici HR ředitelky v Sazce. V Sazce působí od roku 2014, kde během jejího působení se z tradiční české společnosti stal lídr v oblasti herního průmyslu, který se každoročně umisťuje mezi nejlepšími zaměstnavateli.
11.40 – 11.50 Vystoupení partnera, společnost Thomas International
11.50 – 12.50 WORKSHOP I. Štěstí v práci, neboli budování lidských firem
Michal Šrajer, chief happines officer, stestivpraci.cz

 • Co vlastně znamená „štěstí v práci“ a proč bychom nad ním měli přemýšlet?
 • Co můžeme ve firmách udělat pro to, abychom se ke štěstí v práci přiblížili?
 • Jaké jsou konkrétní studie a výzkumy na kterých tento přístup stojí?
 • A je něco, co můžu já sám udělat pro štěstí v práci hned zítra?

Bio Michal Šrajer, Chief Happiness Officer

Před deseti lety založil Michal se svými dvěma kamarády založil studio Inmite, které se stalo českým leaderem ve vývoji aplikací pro chytré telefony. Už tam si dal roli „Chief Happiness Officer“ a úkol hledat, jak dosáhnout toho, aby lidi práce naplňovala. Před čtyřmi lety se akvizicí stal Inmite součástí globální bezpečnostní firmy Avast, role a poslání hledat štěstí v práci však Michalovi zůstaly. Po roční rodinné cestě kolem světa, na které navštívil i řadu “lidských firem”, se nyní vrátil zpět do ČR s vizí, pomoci co nejvíce lidem k tomu, aby měli možnost čas v práci trávit plnohodnotně a smysluplně. Aby pomohl takový nadhled získat co nejvíce lidem, i budoucím generacím, nastartoval projekt Stestivpraci.cz, spoluorganizuje mezinárodní konferenci Happiness@Work, zapojil se do projektu Brain&Breakfast a pomáhá firmám směřovat ke štěstí v práci.
WORKSHOP II.
Pracovní právo v praxi – ukončování pracovního poměru a aktuální judikatura
JUDr. Petra Sochorová, Counsel, Advokátní kancelář Havel & Partners 

Bio JUDr. Petra Sochorová, Counsel, Advokátní kancelář Havel & Partners

JUDr. Petra Sochorová je advokátkou advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. Specializuje se zejména na oblasti pracovního práva, ochranu osobních údajů v pracovněprávních vztazích a na interní investigace. Zaměřuje se zejména na přípravu manažerských a pracovních smluv, odměňování, skončení pracovních poměrů, rovné příležitosti, diskriminaci, pracovní podmínky zaměstnanců, a také na pracovněprávní aspekty fúzí, akvizic a restrukturalizací, vyjednávání s klíčovými manažery a odborovými organizacemi, interní vyšetřování a zastupování klientů před správními orgány. Je členkou České advokátní komory, European Employment Lawyers Association, Czech Employment Lawyers Association a také Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Je doporučována jako přední odborník na pracovní právo mezinárodními organizacemi Chambers Europe Guide, Who’s Who Legal a Best Lawyers.
12.50 – 13.50 Oběd
13.50 – 14.00 Vystoupení partnera, společnost Jenewein
14.00 – 14.20 Data a HR
Marek Premus, HR ředitel, Alza.cz
Iveta Volf
ová, HR ředitelka, B. Braun Group CZ/SK

Bio Marek Premus, HR ředitel, ALZA.CZ

Marek Premus, HR ředitel, ALZA.CZ Od května 2016 pracuje v Alze. Z pozice HR specialisty se vypracoval během jediného roku na pozici ředitele HR. Zasadil se o zvýšení viditelnosti Alzy jako zaměstnavatele, maximálně využívá analytických schopností v práci s HR daty, klade důraz na vzdělávání a kontinuální rozvoj zaměstnanců. Úspěšně si vybudoval svůj pracovní tým, jeho energie a nadšení jsou přesně ty vlastnosti, které Alza hledá i u kandidátů. Ve volném čase se věnuje plavání a běhu. Rád medituje, čte a poznává cokoli nové. Zajímá se o technologie a e-commerce.
14.20 – 15.20 WORKSHOP III.   Jak vytvářet motivační atmosféru a opravdový engagement
Martin Kalenda, Owner, Image Lab
Vratislav Kalenda, Founder & Managing Director, Image Lab 
 

 • Co vlastně ovlivňuje úspěch firem?
 • 3 nové role managementu
 • Jak vytvářet motivační atmosféru ve firmách – v jednoduchosti je krása
 • Neuropsychologie motivace
 • Jak zvládat pasivní rezistenci
 • Workshop hrou

Bio Martin Kalenda, jednatel, Image Lab

Specializuje se na poradenství v managementu a na rozvoj výkonnosti obchodu a marketingu, jeho řízení i nastavení způsobů komunikace se zákazníky. Jako kouč se věnuje především oblasti general managementu a řízení marketingu a obchodu. Je zkušeným lektorem a facilitátorem strategických workshopů a workshopů zaměřených na změnu postojů. Je autorem řady rozvojových programů a metodik, mj. pro Slovnaft, STOCK, Porsche aj. Je autorem originální aplikace Crew Resource Management pro řízení změn a Agilní management. Realizoval řadu přednášek a vystoupení na konferencích, publikuje v časopisech Moderní řízení, HRM aj.

Bio Vratislav Kalenda, jednatel, Image Lab

Jako HR konzultant se specializuje na talent management – od psychologické diagnostiky až pro rozvoj talentů. Navrhuje a realizuje  Assessment/Development centra, vytváří scénáře modelových situací, připravuje případové studie a manažerské simulační hry. Je zkušeným koučem, lektorem a facilitátorem workshopů. Má jedinečný background v oblasti psychofyziologie a díky tomu přináší do rozvoje lidí nové technologie – např.biofeedback. Jako výkonný ředitel Image Lab má více než 20 let praktických zkušeností v oblasti leadershipu a managementu.
Workshop IV. Agilní organizace: Jak na to?
Kateřina Gábová, HR Director, Kiwi.com

Bio Kateřina Gábová, HR Director, Kiwi.com

Za 15 let svého působení v oblasti HR Kateřina Gábová vystřídala různé pozice – od HR administrativy přes HR Business partnerství až po HR manažerku. Zkušenosti má jak z korporátního, tak start-upového prostředí. Od roku 2016 vede HR oddělení v technologické firmě Kiwi.com, která zákazníkům vyhledává levná letecká spojení. Společnost se loni stala jednou z 50 nejrychleji rostoucích firem ve středoevropském regionu, což HR tým pod jejím vedením podpořil náborem 500 nových zaměstnanců. Katčinou rolí je nejen zajistit, aby Kiwi.com lákalo ty nejlepší talenty, ale aby si je firma dokázala udržet a zároveň neztratila svou specifickou firemní kulturu.
Workshop IV. Péče o zdraví zaměstnanců vedoucí k vyšší motivaci a engagementu
Daniel Soukup, manažer virtuální kliniky EUC
Věra Murínová, obchodně marketingová ředitelka EUC Premium

 • Virtuální klinika – telekonzultace pro zaměstnance přes telefefon a digitální konzultace (chat)
 • Prémiová péče pro zaměstnance – jak na syndrom vyhoření, měření průchodnosti karpálního tunelu atp.

 

15.20 – 15.40 Host konference
15.40 – 16.00 Panelová diskuse: Trh tlačí na platy. Co s tím? Zkušenosti s odměňováním na přehřátém trhu práce.
16.00 – 16.10 Předávání certifikátů PMF Institutu, Blažena Kohoutová, výkonná ředitelka PMF, ředitelka PMF Institutu
16.10 Závěr konference a přestávka na kávu

  

Poplatek za konferenci: Členové PMF: 6 990,- Kč + DPH Odborná veřejnost: 8 990,- Kč + DPH

Generální partner Hlavní partner Partner
logo_Služby pro kvalitní život Thomas logo_RGB velké  manuvia_logo  Image-Lab_new_claim_cz_transparent JDE_PROFESSIONAL_HORIZONTAL_POS_RGB Gopas skola RGB
logo EUC logo-JG-cz-sk-b-gb-h1r-color-rgb  logo_krauthammer_baseline_Q

 

 

Registrace