Digitální HR: Více života do HR, víc prostoru pro lidi - People Management Forum

Takové bylo hlavní poselství z červnové konference SuccesConnect v Berlíně, kde společnost SAP představila nové funkce řešení SAP SuccessFactors Recruiting, které firmám umožní efektivněji pracovat s talenty a zjednodušit proces vyhledávání a získávání nových zaměstnanců. Na třídenní akci zaměřené na oblast lidských zdrojů byli také představeni noví zákazníci z nejrůznějších odvětví včetně Aker Solutions, CaixaBank nebo HiPP. Farmaceutická společnost Teva získala ocenění Klause Tschira za inovace v HR. Konference se zúčastnilo 3 500 hostů z 68 zemí.

Každoroční několikadenní mezinárodní HR konference, kterou například loni SAP organizoval v Londýně a napřesrok chystá do Vídně, je událostí, na níž se potkávají špičkoví manažeři napříč obory i úrovněmi řízení SAPu s klienty a partnery této společnosti, která určuje globální trendy v digitálních řešeních pro práci s lidskými zdroji.

Tento HR event SAPu je pokaždé velikou událostí, kde kromě prezentací technologických novinek v oblasti recruitmentu, talent managementu a rozvojových programů (e-learningu), ale i aplikací na měření efektivity práce HR oddělení – například v oblasti hodnocení a kariérních postupů, nákladů na rozvoj či efektivní mzdové politiky, vystupují jako Key Note speakři globální lídři SAPu a jejich hosté z jiných globálních firem nebo z neziskového sektoru v různých místech světa.

Letos se na SuccessConnect diskutovalo o zásadních změnách, které do pracovní síly 21. století přináší digitalizace a robotizace. Hlavním tématem bylo, jak tyto změny řídit, aby vytvářely příležitosti pro rozvoj moderního HR, které dokáže efektivněji pracovat s talenty a reagovat na individuální i týmové požadavky zaměstnanců a také klientů.

 

Vášeň a smysluplnost práce – požadavky nových generací

Úvodní dopoledne v nádherných prostorách berlínského konferenčního komplexu CityCube Berlin, patřilo Gregu Tombovi, prezidentu společnosti SAP SuccessFactors, který seznámil účastníky s vizí společnosti do roku 2020. Uvedl, že současná i budoucí doba bude probíhat ve znamení bouřlivého rozvoje moderních technologií a nástupu robotů. Firmy od technologické revoluce očekávají nové možnosti nejen ve vývoji vlastních produktů, ale zejména v práci s lidmi. Lidé budou hlavními aktéry ve vytváření inovací a rozvoji kreativity. Digitalizace jim k tomu dává obrovské příležitosti.

Greg Tomb označuje jako klíčový faktor pokroku People technology. Mladá generace má technologie v krvi a možnost s nimi pracovat a experimentovat bude jedním z magnetů, jak získávat ty nejlepší talenty z globálního trhu. Hlavními hodnotami, které budou určovat úspěch v získávání talentů, jsou vášeň a smysluplnost práce, kterou člověk dělá. O těchto hodnotách a o tom,  jak je ve firmách uplatňovat, pak hovořili hosté v panelové diskusi, kterou Greg Tomb uváděl. Shodli se na tom, že čím dál důležitější je pro zaměstnance nadšení z práce, kterou dělají a z výsledků, kterých dosahují. A na to musí reagovat HR profesionálové. Právě nové technologie mohou práci humanizovat – tzn. přenechat rutinní a nezáživné procesy strojům a robotům, a věnovat se rozvoji lidí nebo seberozvoji. Oblast celoživotního učení se stává další prioritou, které se HR bude věnovat. Na možnostech, které lidem nabídne, bude záviset přilákání a retence talentů do budoucna.

6_9_SAP_Greg TOMb

 

Nové funkce pro efektivnější nábor

Na konferenci vystoupila také globální produktová šéfka SAP SuccessFactors Amy Wilson, která hovořila o strategii při vývoji nových produktů a o funkcích, které HR profesionálům poskytují. Výrazně přispívají k vyšší konkurenční výhodě firem. „Zaměstnanci by měli být hlavní prioritou každé společnosti. Na této naší vizi jsou také postaveny nové funkce pro řízení vztahu s kandidáty, jejichž zkušenost s firmou bude díky těmto novinkám výjimečná od prvního kontaktu s náboráři. Naši zákazníci tak mohou získat náskok před konkurencí a zaujmout ty nejlepší talenty,“ zdůraznila ve svém vystoupení Amy Wilson.

Řešení SAP SuccessFactors Recruiting nabízí nyní nové funkce pro správu vztahů s uchazeči. Ty pomohou náborářům oslovit relevantnější kandidáty, komunikovat se základnou uchazečů a rozvíjet ji, stejně jako efektivněji řídit proces odpovědí na pracovní nabídky a samotné přijímání nových zaměstnanců.

Nejnovější verze SAP SuccessFactors HCM Suite umožňuje:

  • zrychlit konverzi uchazečů pomocí vstupních www stránek a formulářů pro sbírání dat,
  • dále rozvíjet ty nejlepší talenty,
  • jednoduše a rychle vytvářet cílené e-mailové marketingové šablony a kampaně,
  • získat ucelený pohled na kandidáta v jediném profilu včetně veškeré komunikace s ním.

 

6_9_SuccessConnect Berlin_Amy Wilson šéfka produktu SAP SuccessFactors 6_8_sap_connect

 

HR musí být punk! Inovativní, kreativní a v centru změn!

Velký ohlas na konferenci sklidilo vystoupení dalšího Key Note speakra, Stefana Riese, šéfa lidských zdrojů a člena výkonné rady SAP SE, který je průkopníkem a nadšeným zastáncem digitalizace a robotizace v HR. Vidí v tom pro HR unikátní příležitost, jak získávat a oslovovat nové talenty. K tradičním kritériím, které firmy na kandidáty kladou, jako jsou znalosti, zkušenosti, hodnoty, odpovědnost, chuť se učit, bude čím dál více patřit právě vášeň pro práci a zkušenosti a dovednosti s digitálními aplikacemi. Tyto možnosti SAP talentům nabízí, mohou si aplikace nejen zkoušet, ale podílet se přímo na jejich vývoji, pracovat v mezinárodních týmech, učit se novým věcem, což je pro mladé talenty atraktivní profesní šance.

Stefan Ries vysvětloval svou vizi transformace HR- má to být profese, která odráží život, je ve víru toho, co se odehrává v byznysu i životě lidí a dokáže reagovat na potřeby nových generací. Podle něj HR musí být punk. Profese HR musí lákat mladé lidi, kteří do oboru vnesou zcela jiné přístupy. Musí být partnerem pro specialisty, obchodníky, klienty i neziskové organizace a nejrůznější skupiny lidí, a to na celém světě, protože SAP je globální společnost. Klíčovou hodnotou je diverzita, na jejím základě se daří přitahovat pro práci v SAP nejrůznější skupiny lidí. Díky této různorodosti pak vznikají originální řešení a také nezaměnitelná „sapí“ firemní kultura.

 

Pravidla pro práci v éře digitální

Konferenci uzavřel další velmi inspirativní řečník, Laszlo Bock, zakladatel a CEO start upu Humu, dříve šéf personalistiky Googlu, a velice známý jako autor bestselleru Nová pravidla: Google – pohled zevnitř. Ve svém vystoupení komentoval nová pravidla práce, v níž strávíme převážnou část života. Nové technologie nám snad poprvé v historii umožňují tento čas v práci trávit tak, aby nás to bavilo, rozvíjelo, abychom svou práci měli rádi a vykonávali ji s vášní, protože nám to dává smysl.

Přitom ale je také potřeba nastavit nově styl řízení lidí. To je výzva pro manažery. Digitalizace totiž se s autoritativním řízením neslučuje. Ke změně stylu řízení a spolupráce ve firmách například doporučuje:

  • odeberte manažerům moc nad zaměstnanci
  • učte se od svých nejlepších zaměstnanců – a také od těch nejhorších
  • zaměstnávejte pouze lidi, kteří jsou lepší než vy – bez ohledu na to, jak dlouho je budete muset hledat
  • nebojte se nerovnosti mezd (je spravedlivější)
  • nevěřte intuici – využívejte k předvídání a utváření své budoucnosti data
  • buďte otevření, transparentní a přijímejte zpětnou vazbu

Teva získala cenu za inovace v HR

Farmaceutická společnost si na konferenci SuccessConnect převzala cenu Klause Tschira za inovace v HR. Ocenění pojmenované po jednom ze spoluzakladatelů SAP hodnotí jedinečná a inovativní řešení v oblasti lidských zdrojů. Společnost Teva zaměstnává po několika sloučeních a akvizicích více než 45 tisíc lidí na celém světě a potřebovala tak transformovat své HR. S pomocí SAP SuccessFactors se jí podařilo udělat ze správy lidských zdrojů strategickou součást firmy a díky cloudu zjednodušila své HR procesy po celém světě. Firma nahradila 30 lokálních řešení v 60 zemích a sjednotila je všechny do jediného systému. To jí umožnilo zaměřit se ze všeho nejvíc na lidi a manažeři tak získali přístup k vysoce kvalitním a relevantním HR datům, stejně jako rychlejší a přesnější reporting.

6_9_sap_teva

 

Zjednodušení HR procesů za 14 týdnů

Arvato, přední poskytovatel technologických služeb, na konferenci v Berlíně ukázal, jak jednoduše inovovat kompletní správu lidského kapitálu. Díky službě SAP Model Company dokázala společnost implementovat řešení SAP SuccessFactors Employee Central za pouhých 14 týdnů. Výsledkem je rychlé zjednodušení organizačních struktur i HR procesů, stejně jako zvýšení efektivity ve firmě zaměstnávající 3 500 lidí ve třech zemích. SAP Model Company for HR je předkonfigurovaná služba postavená na základě stovek úspěšných HR softwarových projektů týmu SAP Digital Business Services.

Text: Alena Kazdová, Berlín

Foto: SAP